Adroddiad o blaid cau cartre' preswyl

  • Cyhoeddwyd
Ymgyrchwyr
Disgrifiad o’r llun,
Mae ymgyrchwyr wedi protestio yn erbyn y cau

Fe ddylai cartref preswyl Hafod y Gest ym Mhorthmadog gau, yn ôl adroddiad fydd yn cael ei gyflwyno i gynghorwyr Gwynedd ddechrau Tachwedd.

Bydd y cyfarfod ar Dachwedd 5.

Deg o bobl sy'n byw yn y cartre' ar hyn o bryd ac mae disgwyl iddo gau erbyn Ebrill y flwyddyn nesa'.

Bydd y cyngor yn ystyried codi tai gofal ychwanegol yn yr ardal.

Yn 2011 cyhoeddodd y cyngor gynllun i newid y cartre' yn fflatiau hunangynhaliol.

Ond roedd gwrthwynebiad yn lleol.

Roedd y cyngor wedi ystyried cau'r cartre' a chynnig buddsoddi £6.5 miliwn ar y cyd gyda Chymdeithas Tai Eryri.

Yn wreiddiol, cafodd argymhellion i ddod â defnydd Hafod y Gest fel cartref preswyl i ben a datblygu tai gofal ychwanegol eu gwrthod.

Wedyn cytunodd y cyngor i drafod er mwyn sicrhau darpariaeth fyddai'n addas ar gyfer gofynion a dyheadau'r gymuned a chyflwyno adroddiad.