Rali yn erbyn 'treth ystafell wely'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r polisi wedi ei chyflwyno ers mis Ebrill

Mi fydd rali yn cael ei chynnal yn ddiweddarach er mwyn gwrthwynebu'r newidiadau i fudd-daliadau tai.

Ers mis Ebrill mae'r polisi gan Lywodraeth San Steffan wedi dod i rym, ond mae rhai yn teimlo bod y newid yn annheg.

Mae'r polisi yn golygu bod tenantiaid sydd ag ystafell sbâr yn eu tai yn cael eu hannog i symud i dŷ llai neu eu bod yn derbyn llai o fudd-dal.

Cafodd hyn ei enwi'n 'dreth ystafell wely' gan y rhai sy'n gwrthwynebu'r polisi.

Bydd yr orymdaith yn cychwyn am 1.00pm tu allan i neuadd y ddinas yng Nghaerdydd ac mae'r trefnwyr yn dweud bod nifer o fudiadau megis Shelter Cymru, undeb UNITE a Tenantiaid Cymru yn cefnogi'r digwyddiad.

Ymhlith y siaradwyr y bydd y Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi Vaughan Gething, yr Aelodau Cynulliad Bethan Jenkins a Mick Antoniw, a chynrychiolwyr o'r asiantaethau tai a'r Eglwys yng Nghymru.

'Penderfyniadau ofnadwy'

Dangosodd adroddiad diweddar gan Bwyllgor Materion Cymreig San Steffan bod nifer y bobl yng Nghymru sydd yn hawlio budd-daliadau tai wedi cynyddu yn ystod y pum mlynedd.

Mae tua 8% o'r boblogaeth yn derbyn yr arian yng Nghymru, sydd yn 250,000 o bobl.

Roedd yr adroddiad hefyd yn dweud mai pobl Cymru sydd yn cael eu heffeithio fwyaf efo'r newidiadau i'r budd-dal.

Yn ôl Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan mae'r dreth yn cosbi'r bobl fwyaf bregus yn y gymdeithas.

"Maen nhw'n cael ei gorfodi i wneud penderfyniadau ofnadwy. Maen nhw'n gorfod dewis naill ai'n talu arian ychwanegol - sydd ddim yn rhywbeth maen nhw'n gallu fforddio gwneud - neu symud o'u cartrefi ac mae'n debygol o'u cymuned.

System decach

"Maen nhw'n gorfod delio wedyn efo effaith hyn ar y teulu cyfan. Ar gyfer nifer dydy o ddim hyd yn oed yn opsiwn achos does 'na ddim tai eraill ar gael iddyn nhw allu symud."

Ond mae Llywodraeth San Steffan yn dweud bod yna filoedd o bobl yn disgwyl i gael tai a bod y polisi yn mynd i arbed £480 miliwn y flwyddyn, gyda £30 miliwn o hwnnw'n dod o Gymru.

Ei dadl nhw ydy bod y newidiadau yn gwneud y system fudd-daliadau yn decach.

Straeon perthnasol