Arolwg: Barn pobl Cymru am yr economi

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Arolwg barn yn awgrymu nad ydi'r rhan fwyaf o bobl Cymru yn credu y bydd eu sefyllfa ariannol yn gwella yn y ddwy flynedd nesaf.

Mae arolwg barn ar gyfer BBC Cymru yn awgrymu mai dim ond 1 ymhob 7 o bobl Cymru sy'n credu y bydd ganddyn nhw fwy o arian yn eu pocedi yn y ddwy flynedd nesaf.

Er bod economi'r Deyrnas Unedig wedi bod yn tyfu trwy gydol y flwyddyn, mae arolwg barn gan gwmni ICM yn awgrymu bod yna ansicrwydd mawr yn parhau ymhlith y Cymry ynglŷn â'i sefyllfa ariannol.

Mae canlyniadau'r arolwg yn cael eu cyhoeddi ar y diwrnod y bydd yr ystadegau swyddogol diweddaraf am sefyllfa'r economi yn cael eu cyhoeddi.

Diffyg Hyder

Yr adeg yma'r llynedd roedd economi'r DU yn crebachu ond ers dechrau'r flwyddyn mae'r ffigyrau GDP - cyfanswm gwerth y nwyddau a'r gwasanaethau sy'n cael eu cynhyrchu - wedi bod yn tyfu'n raddol.

Ond mae mwyafrif helaeth y rhai gafodd eu holi yn credu na fydd ganddyn nhw ragor o arian yn eu pocedi ar ôl talu eu prif filiau.

Doedd traean o'r bobl gymrodd ran yn yr arolwg ddim y credu y bydd Cymru yn elwa'n sylweddol o unrhyw adferiad economaidd ar draws y Deyrnas Unedig.

Holodd cwmni ICM 750 o bobl ar draws Cymru ar gyfer yr arolwg.