Carcharu gyn-gadeirydd clwb pêl-droed

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Paul Retout yn ystod ei gyfnod fel Cadeirydd Clwb Pêl-droed Wrecsam

Mae cyn-gadeirydd Clwb Pêl-droed Wrecsam wedi ei garcharu am 16 mis ar ôl iddo hawlio bron £60,000 drwy dwyll.

Roedd Paul Retout, 53 oed, yn gyfrifol am gyllid cwmni Quadrangle Group pan luniodd anfonebau am waith nad oedd wedi ei gyflawni rhwng 2007 a 2008.

Clywodd Llys y Goron Kingston yn Llundain fod y twyll wedi dechrau ar ôl iddo gael problemau teuluol pan symudodd i Ogledd Cymru.

Bydd Retout, oedd yn byw yn Rhuthun, yn colli cymhwyster cyfrifydd siartredig.

Pwysau mawr

Clywodd y llys fod Retout yn edifar am yr hyn wnaeth a'i fod o dan bwysau mawr pan gyflawnodd y troseddau.

Wrth ei ddedfrydu, dywedodd y barnwr na fyddai rhaid iddo dreulio'r cyfnod cyfan dan glo ac y gallai gael ei ryddhau o dan amodau cyrffiw.

Doedd y twyll ddim yn gysylltiedig o gwbl gyda'r clwb pêl-droed.

Yn ogystâl â hawlio arian am waith nad oedd wedi ei wneud, roedd hefyd wedi gwneud gwaith nad oedd wedi ei ganiatáu ymlaen llaw gan Quadrangle.

Mae Retout eisioes wedi ad-dalu cyfran o 'r cyfanswm o bron i £60,000 yr oedd wedi ei hawlio drwy dwyll gan Quadrangle.