Llafur yn beirniadu cynlluniau addysg y Ceidwadwyr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Mae Llafur yn beirniadu cynlluniau'r Ceidwadwyr, sydd yn dweud eu bod eisiau rhoi mwy o lais i athrawon mewn dosbarthiadau

Mae Llafur yn honni y byddai cynlluniau'r Ceidwadwyr Cymreig i leihau gwariant ar addysg yn golygu y byddai bron i 10,000 o athrawon yn colli eu gwaith.

Mae'r blaid hefyd yn rhybuddio y gallai arwain at gael hyd at 50 neu 60 o ddisgyblion mewn dosbarth.

Ond mae'r Ceidwadwyr yn dadlau y byddai eu cynlluniau yn eu galluogi i fuddsoddi cannoedd o filiynau o bunnau'n rhagor mewn ysgolion.

Maen nhw'n gwadu y bydden nhw'n cwtogi ar nifer yr athrawon ac yn dweud bod Llywodraeth Lafur Cymru wedi gwneud "smonach" o'r system addysg ers degawd.

Yn ôl y Ceidwadwyr, mae eu blaenoriaethau gwariant yn parhau i fod yr un peth ag yr oedden nhw yn 2010.

Bryd hynny fe ddywedon nhw y bydden nhw'n gwarchod y gyllideb iechyd petai nhw'n ennill mwyafrif yn y cynulliad. Ond byddai hyn yn golygu toriadau mewn adrannau eraill, gan gynnwys 12% yn llai o wariant ar addysg.

Yn ôl astudiaeth gan Wasanaeth Ymchwil Aelodau Cynulliad, byddai hynny'n cyfateb i golli 9,757 o swyddi dysgu llawn amser ar draws Cymru.

'Trychinebus'

Dywedodd yr Aelod Cynulliad Llafur Keith Davies y byddai toriadau fel hyn yn "drychinebus".

"Naill ai mae'r Ceidwadwyr yng Nghymru yn chwarae gêm wleidyddol, gan ei bod nhw'n gwybod yn iawn fod yna fwy o siawns i Andrew RT Davies ennill Mastermind na dod yn brif weinidog Cymru, neu maen nhw o ddifri eisiau lleihau nifer yr athrawon," meddai.

"Byddai hyn yn cael ei wneud mewn ffordd mor ddidostur y byddai gennym ni ddosbarthiadau gyda 50 neu 60 o ddisgyblion."

Llais i athrawon

Mae'r Ceidwadwyr yn dweud y byddai eu polisi nhw o fuddsoddi'n uniongyrchol mewn ysgolion yn arbed £100m ac maent yn feirniadol o record y blaid Lafur ym maes addysg.

Dywedodd Andrew RT Davies: "Nid ein bwriad ni yw lleihau nifer yr athrawon yng Nghymru ond rhoi'r grym iddyn nhw, gan roi mwy o lais i staff a rhieni benderfynu'r hyn sydd yn digwydd yn r ystafell ddosbarth.

"Byddai buddsoddi'n uniongyrchol mewn ysgolion yn cael gwared â biwrocratiaeth sydd yn amharu ar weithwyr addysg, ac yn golygu y byddai £100 miliwn o arian ychwanegol ar gael er mwyn buddsoddi mewn ysgolion."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol