Torri tir newydd

Nia Cerys
Newyddion Ar-lein

  • Cyhoeddwyd
Chwith i'r dde: Alun Evans, Gruff ab Arwel, Sion Glyn a Llyr Pari (Y Niwl)Ffynhonnell y llun, Ochr1/Antenna
Disgrifiad o’r llun,
Y Niwl yw'r grŵp Cymraeg cynta' i ddefnyddio'r wefan i godi arian

Mae band o Gymru'n torri tir newydd trwy ddefnyddio gwefan i godi arian o flaen llaw er mwyn recordio eu halbwm nesa'.

Mae'r Niwl newydd lansio tudalen ar wefan PledgeMusic, ac yn gofyn i bobl addo arian yn gyfnewid am nwyddau fel cryno ddisgiau, recordiau finyl neu grysau T.

Mae'r grŵp offerynnol ymhlith y cynta' o artistiaid Cymraeg i ddefnyddio'r safle, ac maent yn dweud eu bod wedi cael ymateb cadarnhaol i'r arbrawf hyd yma.

Y syniad yw bod artistiaid yn cynnig gwahanol becynnau - yn amrywio o'r pris rhataf am lawrlwytho'r albwm, i becynnau drytach fel gigs arbennig.

Targed

Cyn sefydlu'r dudalen, mae'r artistiaid yn gorfod cytuno ar darged ariannol gyda pherchnogion y safle. Os nad ydyn nhw'n cyrraedd y targed hwnnw, dyw'r arian sydd eisoes wedi'i gynnig gan y cyhoedd ddim yn cael ei gymryd.

Ond os ydyn nhw'n llwyddiannus, mae'r wefan yn cymryd 15% o'r arian sydd wedi'i gasglu.

Un o aelodau'r Niwl, Alun Evans (Alun Tan Lan) fu'n esbonio pam eu bod wedi dewis y ffordd yma o geisio codi arian:

"Odda ni'n meddwl ei fod o'n ffordd hawdd o sortio petha' allan - mae'n ffordd o ariannu'r peth sy'n golygu bod pawb yn cael rhywbeth hefyd, er enghraifft, albwm neu grys T - dydy o ddim jyst yn fater o roi rhodd. Mae mor syml â hynny, mae pobl yn talu am y stwff cyn bod nhw'n ei gael.

"Mi wnaethon ni sbio ar faint oedd o gyd yn mynd i gostio - o ran recordio, printio CDs a records, y gwaith arlunio a chrysau T, fideos a hyrwyddo, ac wedyn talu cwmni PR, sy'n gost erchyll!

"Ond mae'r PR yn bwysig - trwy hynny gawson ni Albwm yr Wythnos yn y Sunday Times yn 2011, 'nath arwain at rywun oedd yn gweithio i raglen Football Focus yn clywed un o'n caneuon ni ac yn ei ddefnyddio ar gyfer y rhaglen. Felly mae gwerth cael y stwff allan i gymaint o bobl â phosib.

"Dydan ni ddim yn mynd i gael unrhyw bres i ni'n hunain allan o'r peth, jyst costau.

Ymateb

Ond pa mor hyderus ydyn nhw o gyrraedd y targed?

"Dwi ddim yn gwybod i ddweud y gwir! Yn eitha' hyderus dwi'n meddwl, ond mae'n mynd i olygu lot o waith hyrwyddo. Mae'n ddigon hawdd gwneud y peth i ddechrau, ond cadw'r peth i fynd sy'n bwysig.

"'Odda ni wedi llwyddo i godi 10% o'r targed dim ond ar ôl pump diwrnod, ond mae'n para am 90 diwrnod. Os nad ydan ni'n cyrraedd y targed erbyn hynny, fydd o ddim yn gweithio.

"Mae pethau fel Twitter yn help mawr - mae'n ffordd o gael pethau allan yn syth. 'Da ni wedi cael pobl o Awstralia, America, Hwngari a'r Almaen yn cynnig arian. Y peth ydy, mae gwerth trio'r petha' 'ma. Y peth gwaetha' all ddigwydd ydy'n bod ni ddim yn cyrraedd y targed. Ond mi fydd yn ddiddorol i weld sut mae'n gweithio."

'Dangos y galw'

Mae'r cynhyrchydd cerddoriaeth, Dylan Roberts (Dyl Mei) yn cytuno fod y safle'n cynnig ffordd "ddifyr iawn o wneud pethau".

"Mae'n dangos yn union be' ydy'r galw am y gerddoriaeth. Y Niwl ydy'r band Cymraeg cynta' i wneud hyn, ond roedd Cian Ciaran wedi cael y pres ar gyfer ei albwm diwetha' fo trwy PledgeMusic," meddai.

"Dwi'n meddwl bod o'n syniad briliant. Ma' pobl yn gallu gwario lot o bres i 'neud albwm, a weithia' ella bod o ddim yn gwerthu'n dda wedyn ond ma' hyn yn tynnu'r risg allan - a ma' hynny'n bwysig rwan, yn enwedig efo pres yn brin.

"Dydy o ddim jyst yn rhywbeth ar gyfer artistiaid newydd. Os rhywbeth, mae'n haws i rai sy' wedi sefydlu'u hunain yn barod achos ma' ganddyn nhw'r fan base yn barod. Er enghraifft, oedd Future of the Left - grŵp o Gaerdydd - wedi defnyddio'r safle i 'neud eu halbwm diweddara' nhw - ac oddan nhw wedi codi 200% o'u targed erbyn y diwedd.

"Mae'r ffordd ma'r holl beth yn gweithio yn ecseiting iawn, mae fel rhyw countdown. Ar y llaw arall, mi alla' fod yn siom i rai os 'dyn nhw ddim yn cyrraedd eu targed."

Mae'r Niwl yn dweud bod popeth yn barod ar gyfer recordio'r albwm a'u bod eisoes wedi gwneud trefniadau i'w recordio ym Mryste ddiwedd Tachwedd, gyda'r gobaith o'i rhyddhau ym mis Mawrth - waeth beth fydd canlyniad yr ymgyrch ar PledgeMusic.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol