Damwain: Pedwar yn yr ysbyty

Cyhoeddwyd

Mae hofrennydd yr Awyrlu wedi mynd â phedwar i'r ysbyty wedi i'w cwch droi drosodd.

Roedd y ddamwain ger y lan rhwng Aberdyfi a Thywyn.

Dywedodd Gwylwyr y Glannau Aberdaugleddau fod cyflwr y pedwar wedi ei asesu ar y lan a bod penderfyniad i'w cludo i Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth.