Carchar am ddwyn 900 o fagiau llaw

  • Cyhoeddwyd
Jayne Rand
Disgrifiad o’r llun,
Yn Llys y Goron Casnewydd cafodd Jayne Rand ei charcharu am 18 mis

Yn Llys y Goron Casnewydd mae dynes 48 oed wnaeth ddwyn dros 900 o fagiau llaw drud dros gyfnod o dair blynedd wedi ei charcharu am 18 mis.

Roedd Jayne Rand o Swindon yn Wiltshire wedi dwyn eitemau gwerth hyd at £135,000 o siopau ar draws y DU.

Cafodd ei dal yn dwyn o siop House of Fraser mewn canolfan siopa yng Nghwmbrân.

Roedd Ms Rand wedi cyfaddef dwyn 905 o fagiau a phedwar pwrs o siopau yn cynnwys House of Fraser rhwng Rhagfyr 2009 a Rhagfyr 2012.

Elw sylweddol

Clywodd y llys ei bod hi wedi dwyn bagiau llaw Mulberry, Prada a Gucci, ac yna wedi gwneud elw o £88,000 drwy werthu rhai ar y we.

Dywedodd y barnwr, Rhys Rowlands ei bod hi wedi "troi dwyn yn fusnes".

"Dydw i erioed wedi gweld achos tebyg o'r blaen. Roeddech chi wedi teithio yn bell i ddwyn o siopau ar draws y wlad a thargedu bagiau drud iawn," meddai.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Ms Rand wedi dwyn bagiau Mulberry, Gucci, Prada, Louis Vuitton a Burberry dros gyfnod o dair blynedd

".. rhaid i chi dderbyn y canlyniadau."

'Difaru'

Clywodd y llys fod Rand, sy'n fam i ddau o blant, yn cerdded i mewn i siop heb fag cyn tynnu'r label diogelwch oddi ar fag a cherdded allan o'r siop.

Dywedodd Andrew Taylor ar ran yr amddiffyn: "Mae hi'n difaru'n fawr yr hyn y mae hi wedi ei wneud."

Dywedodd Rhodri Parry o Heddlu Gwent: "Mae troseddau yn erbyn siopau mawr yn effeithio ar gymunedau cyfan gan eu bod yn golygu bod nwyddau'n ddrutach i bawb arall.

"Rydym yn falch bod yr unigolyn gyflawnodd y troseddau hyn ei dedfrydu."

Dywedodd llefarydd ar ran House of Fraser: "Rydym yn llongyfarch y tîim yng Ngwmbrân am eu bod wedi adnabod ymddygiad amheus a gweithredu'n sydyn."