231 o swyddi yn y fantol mewn ffatri gaws ger Wrecsam

  • Cyhoeddwyd
Aled Roberts
Disgrifiad o’r llun,
Aled Roberts AC: 'Mi fyddai'r effaith yn ysgytwol'

Mae cwmni First Milk wedi cyhoeddi y bydd eu ffatri bacio caws ger Wrecsam yn cau.

Fe allai hyn effeithio ar fwy na 200 o swyddi.

Dywedodd y cwmni bod llai o gwsmeriaid yn golygu na fydd y safle yn aros ar agor.

Bydd cyfnod o ymgynghori gyda gweithwyr ac os bydd y penderfyniad yn cael ei gadarnhau bydd 231 o swyddi'n diflannu.

Gallai'r ffatri ym Maelor gau erbyn diwedd Mai 2014.

'Ysgytwol'

Dywedodd AC Gogledd Cymru Aled Roberts: "Mi fyddai'r effaith ar economi'r gogledd-ddwyrain yn ysgytwol.

"Mae'r newyddion yn sgil cau Vion yn Y Gaerwen ar Ynys Môn fisoedd yn ôl pan gollon nhw gytundeb gydag Asda.

"Does dim modd gorbwysleisio beth yw effeithiau cau ffatrïoedd ar y diwydiant amaeth.

"Ond y pryder mwya' yw effaith cyhoeddiad heddiw ar y gweithwyr a'u teuluoedd."

Dywedodd y byddai'n cyfarfod â'r cwmni a Chyngor Wrecsam.

Mae llefarydd ar ran y cwmni wedi dweud: "Rydym yn difaru bod angen gwneud cynnig i gau'r ffatri.

"Mae gennym ni weithlu ffyddlon sydd wedi ymrwymo i weithio yn galed, ac rydym yn ymwybodol o effaith y newyddion arnyn nhw.

"Wrth gwrs, byddwn yn ceisio rhoi cymorth i'r rhai sydd wedi eu heffeithio a cheisio lleihau effaith y cynlluniau."

Byddai'r gwaith yn parhau fel arfer, meddai, yn hufenfeydd eraill y cwmni yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.

Ergyd enfawr

Mae AC Clwyd, Ken Skates wedi dweud y bydd y newyddion yn ergyd enfawr i weithwyr First Milk, a'r ardal.

"Mae'n siomedig gweld Asda yn diweddu eu cytundeb gyda'r cwmni wedi blynyddoedd o wasanaeth gwych gan y gweithwyr."

Dywedodd ei fod yn gobeithio cyfarfod gyda'r cwmni i drafod a all rhai o'r swyddi gael eu hachub.

"Os bydd y penderfyniad i gau'r safle yn mynd yn ei flaen byddaf yn gwneud unrhyw beth posib i geisio helpu'r gweithwyr i ddod o hyd i waith newydd.

"Mae hwn yn ddiwrnod pryderus i nifer fawr o bobl a'u teuluoedd."

'Siomedig'

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, David Jones: "Mae'r newyddion yn ein hatgoffa ni o'r heriau y mae economi Cymru yn eu hwynebu.

"Mae angen i ni sicrhau ein bod yn cadw cysylltiadau agos gyda busnesau yng Nghymru, cadw a chreu swyddi, a denu cyfleoedd busnes newydd ar draws y wlad."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'r newyddion yn siomedig iawn, yn enwedig i'r gweithwyr a'u teuluoedd.

"Bydd cyfarfod brys â'r cwmni er mwyn ystyried yr holl opsiynau ar gyfer diogelu dyfodol y ffarei ..."