Llain glanio Maes Awyr Caerdydd yn ailagor

Cyhoeddwyd

Mae llain glanio Maes Awyr Caerdydd wedi ailagor ar ôl i deiar awyren dorri wrth iddi lanio.

Roedd taith E13296 Aer Lingus o Ddulyn a gadawodd pob teithiwr, 37 ohonyn nhw, yr awyren yn saff.

Ers y ddamwain am 3.32pm mae rhai teithiau wedi eu dargyfeirio i Fryste a rhai wedi eu canslo.

Dylai teithwyr wirio manylion am unrhyw oedi ar wefan y maes awyr.