Prawf gyrru: Cymraeg neu Saesneg yn unig

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, South Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Plediodd Allyson Ng yn euog o gynllwynio i dwyllo'r Asiantaeth Safonau Gyrru

Bydd pob ymgeisydd yn sefyll y prawf gyrru ysgrifenedig naill ai yn Gymraeg neu Saesneg wedi i lywodraeth y DU gyhoeddi gwaharddiad ar ieithoedd tramor.

Fe ddaw'r newid yn dilyn achos menyw a gafodd ei charcharu yn llys y Goron Caerdydd wedi iddi roi'r atebion i ymgeiswyr o flaen llaw yn iaith Mandarin.

Tynnwyd y trwyddedau gyrru oddi wrth 94 o bobl wedi i Allyson Ng werthu'r atebion i'r prawf ysgrifenedig.

Cafodd Ng o Fryste ei charcharu am flwyddyn ym mis Awst am dwyll.

Clywodd y llys ei bod wedi dweud wrth ymgeiswyr pryd i ateb 'Ie' ar gwestiynau amlddewis.

Ers 2009 roedd wedi cyfieithu ar 123 o brofion ysgrifenedig. Roedd mwyafrif y rhai twyllodrus yng Nghaerdydd, ond roedd nifer fach hefyd yn Birmingham.

Sgiliau

Dywedodd yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth Patrick McLoughlin ei fod am weld pob gyrrwr â'r sgiliau i ddefnyddio'r ffyrdd yn ddiogel, ac y byddai'r newid yn lleihau'r risg o dwyll gan gyfieithwyr.

Ar hyn o bryd gall ymgeiswyr sydd ddim yn medru'r Gymraeg na'r Saesneg ofyn am drosleisiad i brofion theori mewn 19 o ieithoedd tramor, neu ddefnyddio cyfieithwyr ar gyfer y ddwy ran o'r prawf.

Ond o fis Ebrill bydd yr Asiantaeth Safonau Gyrru yn diddymu'r cymorth ieithoedd tramor.

Dywedodd yr asiantaeth bod mwyafrif y 2,000 o bobl a holwyd mewn arolwg yn cytuno gyda'r newid, gyda llawer yn dweud na fyddai siaradwyr ieithoedd tramor yn medru deall arwyddion ffyrdd na siarad gyda heddlu trafnidiaeth.

Plediodd Ng yn euog i gynllwynio i dwyllo'r ASG wedi iddi gael ei harestio yng nghanolfan profion gyrru ysgrifenedig Caerdydd yn Hydref 2012.

Roedd Ng yn codi £110 y tro am gyfieithu, a dywedodd yr asiantaeth eu bod wedi dechrau amau fod rhywbeth o'i le wedi cynnydd sylweddol yn nifer ei chwsmeriaid yn ail hanner 2011.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol