Cyngor Caerffili: £500,000 o daliadau anghyfreithlon

  • Cyhoeddwyd
Cyngor Sir Caerffili
Disgrifiad o’r llun,
Mae adolygiad yn dangos bod £218,563 o daliadau anghyfreithlon ychwanegol wedi eu gwneud

Fe wnaeth cyngor sir wneud bron £500,000 o daliadau anghyfreithlon, gan gynnwys codiadau cyflog i uwchswyddogion, yn ystod y flwyddyn ariannol diwethaf.

Dywedodd archwilwyr fod Cyngor Caerffili wedi gwario £270,364 yn anghyfreithlon y flwyddyn ddiwethaf.

Ond mae adolygiad pellach yn dangos bod £218,563 ychwanegol hefyd wedi ei wario yn anghyfreithlon.

Mae'r cyngor wedi dweud bod archwilwyr yn bwrw golwg ar y taliadau.

£488,000

Yn ôl cyfrifon y sir, roedd yna £488,000 o daliadau anghyfreithlon.

Mae'r cyfrifon ar gyfer 2012-13 yn dangos bod y £218,563 ychwanegol wedi ei wario ar lwfans ceir a swyddogion yn prynu dyddiau gwyliau yn ôl.

Mae'r taliadau yn cael eu hystyried yn anghyfreithlon am fod penderfyniadau wedi eu gwneud gan bobl heb awdurdod priodol.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor sir: "Rydym wedi cael gwybod gan Swyddfa Archwilio Cymru eu bod yn ystyried taliadau i uwchswyddogion yn ymwneud â lwfans car a gwyliau'n 'wariant anghyfreithlon'.

"Rai misoedd yn ôl penderfynon ni gyfeirio'r mater i'r archwilwyr allanol ac mae'r mater yn parhau i fod dan ymchwiliad.

"Rydym yn aros am eu penderfyniad."

Taliadau cyflog

Mae'r taliadau diweddaraf wedi penderfyniad y Swyddfa Archwilio fod £270,364 eisoes wedi ei roi mewn taliadau anghyfreithlon.

Mae'r cyfrifon yn dangos bod pump uwchswyddog, gan gynnwys y prif weithredwr Anthony O'Sullivan, wedi derbyn taliadau cyflog anghyfreithlon gwerth £94,081.

Cafodd Mr O'Sullivan daliadau gwerth £25,182.

Wedi'r ymchwiliad cafodd Mr O'Sllivan a'i ddirprwy Nigel Barnett eu gwahardd o'u swyddi.

Dywedodd y Swyddfa Archwlio fod yna sawl rheswm pam y dylid ystyried y taliadau yn anghyfreithlon, gan gynnwys y ffaith fod uwchreolwyr yn bresennol mewn cyfarfodydd wrth i'w cyflogau gael eu trafod.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol