Chwech yn ceisio cyrraedd y brig

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Yr Urdd
Disgrifiad o’r llun,
Rhodri, Gareth, Steffan, Chloe, Trystan a Dion oedd y chwech fu'n cystadlu am y wobr

Mae chwech o berfformwyr ifanc yn paratoi i gystadlu am Ysgoloriaeth Bryn Terfel mewn cyngerdd yn Aberystwyth heno.

Daethant i gyd i'r brig yn Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro ac maen nhw'n barod i geisio cyrraedd y lefel nesaf gan ennill gwobr o £4,000 yn y broses.

Cafodd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel ei sefydlu nôl yn 1999 ac mae'r wobr yn cael ei roi er mwyn "meithrin talent rhai o berfformwyr ifanc gorau Cymru".

Mae'r gystadleuaeth yn cael ei chynnal yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth a bydd darllediad byw o'r noson i'w weld ar S4C.

'Safon uchaf'

Yn ystod y noson bydd y chwech yn perfformio rhaglen 12 munud o hyd a bydd yr enillydd yn cael ei ddyfarnu gan banel o arbenigwyr.

Mae ystod eang o sgiliau gwahanol gan y cystadleuwyr - o ganu unawd i ddawnsio gwerin.

Dywedodd Bryn Terfel: "Rwyf yn teimlo'n gryf y dylai talent ifanc Cymreig gael ei feithrin a'i gefnogi, a gyda chymaint o dalent yma, mae'n bwysig bod ein pobl ifanc yn cael y cyfleoedd maent yn eu haeddu.

"Mae'r chwech cystadleuydd ar gyfer yr ysgoloriaeth o'r safon uchaf eto eleni, o ystod o feysydd gwahanol ac er na allaf fod yno fy hunan oherwydd ymrwymiadau gwaith, mi fyddaf yn dilyn y gystadleuaeth yn agos."

'Hynod dalentog'

Y cystadleuwyr a'u campau yw:

  • Chloe Angharad-Bradshaw o Hengoed, Cwm Rhymni - Unawd Offerynnol;
  • Gareth Davies o San Clêr ger Caerfyrddin - Unawd allan o Sioe Gerdd;
  • Dion Davies o Gastell Newydd Emlyn - Cyflwyniad Theatrig;
  • Trystan Gruffydd o Bontypridd - Dawns Werin Unigol i fechgyn;
  • Steffan Rhys Hughes o Langwyfan ger Dinbych - Unawd Cerdd Dant, Llefaru a Cyflwyniad Alaw Werin;
  • Rhodri Prys Jones o Lanfyllin - Unawd.

Dywedodd Aled Siôn, cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd: "Mae gennym chwech unigolyn hynod dalentog yn cystadlu am yr ysgoloriaeth eleni, ac mae eu brwdfrydedd a'u hawydd i ennill yn amlwg.

"Roedd y dosbarthiadau meistr yng Nghaerdydd ddiwedd Awst yn gyfle iddynt ddod i adnabod ei gilydd, cael arweiniad gan arbenigwr yn y maes ac yn gyfle iddynt ymarfer y darn ar y cyd."

Huw Ynyr Evans wnaeth ennill y gystadleuaeth y flwyddyn ddiwethaf - gallwch ddarganfod pwy fydd yn ennill y flwyddyn hon drwy wylio'r rhaglen yn fyw ar S4C.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol