Undeb yn argymell rhai glowyr i chwilio am waith yn rhywle arall

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y pwll glo ei agor yn 2007

Mae arweinydd undeb sydd yn cynrychioli gweithwyr ym mwll glo mwyaf Cymru wedi cynghori rhai i chwilio am waith yn rhywle arall.

Dywed Wayne Thomas bod y "moral yn gwaethygu" ymysg y gweithwyr a hynny wedi diwrnod o drafod gyda phenaethiaid y pwll glo yng Ngwmgwrach Castell Nedd.

Mae'r 220 o weithwyr yno wedi cytuno i rannu shifftiau a hynny wedi'r newyddion ym mis Awst bod dim ond gwaith ar gael ar gyfer 66 o bobl.

Mae'r cwmni yn ffyddiog y bydd modd dod i gytundeb boddhaol.

Dywedodd Mr Thomas o'r undeb NUM mai'r realiti yw bod rhai o'r gweithwyr bellach yn gweithio un wythnos ym mhob chwech a rhai prentisiaid yn gweithio un diwrnod yr wythnos:

"Dyw hynny ddim yn ddigon da i deuluoedd ac i dalu'r biliau sydd yn eu hwynebu. Wrth i'r wythnosau fynd yn eu blaen fel y byddech chi yn disgwyl mae'r moral yn mynd yn waeth ac yn waeth."

Dywedodd cyfarwyddwr y pwll glo Richard Nugent bod trafodaethau yn parhau er mwyn ceisio sicrhau bod swyddi yn cael eu cadw yno. Ychwanegodd bod hi'n anffodus nad oedd modd rhoi amserlen bendant ynghylch dyfodol y pwll glo ar hyn o bryd ond bod y penaethiaid yn "bositif y byddwn ni yn dod i gytundeb boddhaol yn y dyfodol agos."

Bydd mwy o drafod wythnos nesaf.

Straeon perthnasol