David Cameron: 'Creu gwlad sy'n rhoi cyfleoedd i bawb'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
David Cameron: Am sicrhau mwyafrif i'r Ceidwadwyr yn 2015

Mae David Cameron wedi dweud wrth gynhadledd ei blaid mai ei nod yw "creu gwlad sy'n rhoi cyfleoedd i bawb, beth bynnag eu cefndir, lle bynnag maen nhw'n byw".

Yn ei araith, oedd yn cloi'r gynhadledd flynyddol ym Manceinion, dywedodd y byddai'n brwydro i geisio sicrhau bod y Ceidwadwyr yn ennill mwyafrif yn yr etholiad cyffredinol er mwyn gallu gorffen y gwaith y mae'r glymblaid wedi ei ddechrau.

Nod ei araith 50 munud oedd gwahaniaethu rhwng ei bolisïau yntau a'r hyn alwodd yn "Sosialaeth y Blaid Lafur sy'n perthyn i'r saithdegau."

Troi cornel

Honnodd fod yr economi wedi troi cornel a bod y Torïaid yn cynnig gobaith i'r dyfodol.

Anobaith oedd cynnig Llafur, meddai.

Dywedodd Llafur fod Mr Cameron yn cynnig "gwlad o gyfleoedd i griw breintiedig."

Yn ôl Mr Cameron, busnesau ac nid llywodraeth fyddai'n creu swyddi a sicrhau llwyddiant.

Gweledigaeth

Ymosododd ar Lafur, gan ddweud y byddai polisïau Llafur, benthyca a gwario mwy er mwyn "lliniaru costau byw," yn peryglu'r economi a bod risg y byddai economi Prydain yn debyg i'r hyn ddigwyddodd yng Ngwlad Groeg.

Doedd yna ddim cyhoeddiadau polisi newydd.

Yn hytrach fe ganolbwyntiodd Mr Cameron ar ei weledigaeth am y math o gymdeithas yr oedd am ei hadeiladu pe bai'r Ceidwadwyr yn ennill mwyafrif yn etholiad cyffredinol 2015.

Nid oedd "clirio llanast Llafur" a chlirio dyledion yn ddigon, meddai, roedd am "adeiladu rhywbeth gwell yn eu lle."

'Mwyafrif Ceidwadol'

Y nod, meddai, fyddai "ailadeiladu ein heconomi, ein cymdeithas ...

"Pan ddaw'r etholiad, ni fyddwn yn ymgyrchu am glymblaid, byddwn yn ymladd gyda'n holl nerth am fwyafrif Ceidwadol - oherwydd dyna beth mae'r wlad ei angen."

Dywedodd Llafur mai methiant y llywodraeth i sicrhau twf economaidd oedd y rheswm pam bod rhaid benthyca biliynau'n fwy na'r hyn fwriadwyd yn wreiddiol.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol