Caethwasiaeth: Chwilio ar ben

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunNi ddaeth yr heddlu o hyd i weddillion dynol ar y safle ger Casnewydd

Mae'r heddlu wedi dweud bod ymchwiliad fforensig fel rhan o Ymchwiliad Imperial i honiadau o gaethwasiaeth, wedi dod i ben.

Roedd plismyn wedi bod yn chwilio am gorff ar fferm Cariad ym Maerun ger Casnewydd.

Dywedodd yr heddlu nad oedd gweddillion dynol wedi eu darganfod.

Cafodd dyn o Wlad Pwyl ei ddarganfod yn byw mewn amodau gwael ar ôl cyrch yr heddlu wythnos yn ôl.

Mae dyn a'i ddau fab yn y ddalfa wedi'u cyhuddo o droseddau caethwasiaeth.

Rhyddhau

Cafodd dyn arall 60 oed ei ddarganfod oherwydd cyrch yn ardal Llansanffraid Gwynllwg ger Casnewydd ddydd Mawrth a chafodd ei gludo i ganolfan feddygol i gael ei asesu.

Mae tri dyn a arestiwyd oherwydd y cyrch hwnnw i gyd wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth.

Ddydd Gwener diwetha' roedd Daniel Doran, 66 oed, Thomas Doran, 36, a David Daniel Doran, 42, o flaen Ynadon Cwmbrân.

Cafodd y tri eu cyhuddo o gam-garcharu, cynllwynio i gadw person mewn caethwasiaeth a chynllwynio i sicrhau bod person yn cyflawni llafur gorfodol.

Mae dynes 42 oed wedi'i rhyddhau ar fechnïaeth.

Ddydd Llun dywedodd y Ditectif Uwch-arolygydd Paul Griffiths, o Heddlu Gwent: "Rwy'n ddiolchgar i'r cyhoedd am eu cefnogaeth yn yr ymchwiliad hwn.

"Ers yr wythnos ddiwetha' rydym wedi derbyn nifer o alwadau sydd wedi'n cynorthwyo ac rwy'n parhau i apelio ar unrhyw un a allai fod â gwybodaeth i gysylltu â ni."

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio Heddlu Gwent ar 101 neu Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555 111.

Deddfau newydd

Yn y cyfamser, mae'r Ysgrifennydd Cartref Theresa May wedi dweud bod Llywodraeth y DU yn bwriadu cyflwyno deddfau au newydd i daclo'r hyn a alwodd yn "gaethwasiaeth cyfoes".

Wrth annerch cynhadledd y Ceidwadwyr ym Manceinion, dywedodd fod hyn yn digwydd ym Mhrydain ac nad oedd y caethweision yn dod o dramor bob tro.

Roedd gangau'n dal Prydeinwyr hefyd, meddai.

Ychwanegodd y byddai'r llywodraeth yn cyhoeddi Mesur Caethwasiaeth Cyfoes a fyddai'n rhoi grym i awdurdodau lleol "ymchwilio, erlyn a charcharu" unrhyw rai oedd yn torri'r gyfraith.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol