Damwain farwol: Apêl am dystion

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am wybodaeth ar ôl damwain ffordd angheuol yn sir Gaerfyrddin ddydd Sul.

Bu farw gyrrwr beic modur, 51 oed o sir Gorllewin Efrog ar yr A482 yng Nghrugybar, rhnwg Llanwrda a Llambed am 11.30am.

Fe gafodd dwy fenyw oedd yn teithio mewn car Peugeot eu cludo i Ysbyty Gorllewin Cymru yng Nghaerfyrddin gyda man anafiadau.

Dylai unrhyw un ag unrhyw wybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101.