Salmond: 'Rhaid achub y cyfle'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Tra bod Mr Salmond am i'r Alban dorri'n rhydd, mae Llafur a'r Ceidwadwyr am i'r wlad barhau i fod yn rhan o'r DU

Mae Prif Weinidog yr Alban Alex Salmond wedi dweud wrth bobl ei wlad i wneud y mwyaf o'r cyfle am annibyniaeth.

Mewn dadl yn Senedd yr Alban yn Holyrood union flwyddyn cyn y refferendwm am annibyniaeth dywedodd Arweinydd yr SNP mai pobl oedd byw yn yr Alban fyddai yn y sefyllfa orau i wneud penderfyniadau.

Ar Fedi 18 2014 bydd pleidleiswyr yn ateb y cwestiwn canlynol: "A ddylai'r Alban fod yn wlad annibynnol?"

Mae gwrthwynebwyr yr SNP yn dweud bod yr Alban yn gryfach yn rhan o'r Deyrnas Unedig, gan ddadlau mai'r sefyllfa bresennol, Alban ddatganoledig, yw'r un ddelfrydol.

'Gwlad gyfaethog'

Dywedodd Mr Salmond: "Rydym yn wlad sy'n gyfoethog o ran adnoddau naturiol, â phrifysgolion o'r radd flaenaf, diwydiant twristiaeth rhagorol, arbenigedd mewn peirianwaith a'r gwyddorau bywyd, treftadaeth ddiwylliannol anhygoel a phobl alluog a dyfeisgar.

"Byddai annibyniaeth yn ein galluogi i adeiladu ar hynny," meddai.

Dywedodd hefyd fod annibyniaeth yn gyfle i greu cymdeithas decach.

Bydd papur gwyn y llywodraeth, fydd yn manylu ar sut y byddai Alban annibynnol yn gweithio, yn cael ei gyhoeddi yn yr hydref.

Ond dadleuodd Arweinydd Llafur yr Alban fod angen i'r wybodaeth gael ei rhyddhau yn gynt.

'Albanwr balch'

Dywedodd Johann Lamont: "Rwy'n cefnogi gweld yr Alban yn parhau i fod yn rhan o'r Deyrnas Unedig oherwydd ac nid er gwaethaf y ffaith fy mod i'n Albanwr balch.

"Mae fy mhen yn dweud ei fod yn iawn ond mae fy nghalon i'n gweiddi am gyd-weithredu ac nid gwahanu."

Dadl Arweinydd y Ceidwadwyr Ruth Davidson oedd y byddai annibyniaeth yn cael effaith negyddol ar economi'r wlad.

"Os byddwn ni'n gadael y Deyrnas Unedig, byddai'n sicr o arwain at wahanol reolau ar wahanol ochrau i'r ffin.

"Byddai hynny yn rhwystr i fasnach, yn atal twf economaidd ac yn golygu y bydd creu gwaith yn anoddach."

Dywedodd llefarydd y Democratiaid Rhyddfrydol Tavish Scott mai "ansicrwydd fyddai'r unig sicrwydd" wrth dorri'n rhydd.

Mae'r aelod Annibynnol Margo MacDonald a'r Blaid Werdd yn cefnogi Mr Salmond.

Straeon perthnasol