Sut ddyn yw Alex Salmond?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ms Livingston yn bennaeth tîm sy'n monitro gweithgareddau'r Cynulliad a Llywodraeth Cymru

Yn 2006 roedd Valerie Livingston yn astudio gradd meistr mewn Gweinyddiaeth Wleidyddol Ewropeaidd yng Ngholeg Ewrop, Bruges.

Wrth astudio yng ngwlad Belg, daeth hi'n amlwg nad oedd pobl yn cymryd ei gwlad o ddifrif.

"Rydw i'n credu mai yno y des i'n ymwybodol o safle'r Alban yn y byd.

"Roedd pobl yn ei gwawdio. Doeddwn i ddim yn deall sut roedd Malta - efo'i phoblogaeth o 200,000 - gyda statws uwch na'r Alban, un o'r gwledydd cyfoethocaf yn y byd.

"Nid fy mod i'n gwawdio Malta ond roeddwn i yn cael y teimlad fod yr Alban yn ddinesydd eilradd."

Felly pan ddaeth hi'n ôl i'r Alban penderfynodd fynd i weithio i'r SNP yn San Steffan.

'Yn ei anterth'

Yno roedd hi'n atebol i arweinydd y blaid, y dyn sy'n cael ei ystyried fel pensaer y refferendwm, Alex Salmond.

"Efallai na fyddech chi'n fy nghoelio i pan rwy'n dweud hyn ond roedd yn llawer o hwyl.

"Roedd ymgyrchu gydag Alex a mynd o gwmpas yn ystod isetholiadau yn llawer o hwyl. Mi oedd yn ei elfen.

"Gallai gweithio iddo fod yn dipyn o her ar adegau - mae'n wleidydd sydd ar ei anterth ac mae'n disgwyl yr un safonau gan ei weithwyr.

"Doedd dim ofn arnoch chi fynd i siarad ag o, doedd dim ofn arnoch chi ei fod am daflu ffôn at eich pen na dim byd fel yna."

Ond nid pawb sydd yn cytuno gyda dull Mr Salmond o arwain ei blaid.

Fe wnaeth cyn arweinydd uned bolisi yr SNP Alex Bell ymddiswyddo ym mis Gorffennaf, gan ddweud ei fod yn anghytuno gyda Salmond am be ddyliai fod yn y papur gwyn.

Roedd Mr Salmond yn credu bod angen i'r papur gwyn, fydd yn cael ei gyhoeddi ym mis Tachwedd, gynnwys negeseuon syml yn unig ond roedd Mr Bell yn argyhoeddiedig bod angen i'r papur polisi gynnwys dadansoddiad manwl o faterion fel pensiynau.

Yn fuan wedi hyn, dywedodd Arweinydd y Ceidwadwyr yn yr Alban, Ruth Davidson: "Efallai y dylai gymryd pethau ychydig fwy o ddifri a meddwl am be ddywedodd Alex Bell.

"Mae pobl ledled yr Alban yn gweld y prif weinidog fwyfwy fel ffigwr sydd wedi ei gamarwain ac sydd ddim yn argyhoeddi."

'Oes gen ti fisgedi?'

Mae hi'n cofio pan gafodd ei mam ymweliad annisgwyl.

"Unwaith roedden ni'n dod adre o rywle ac yn gyrru heibio fy nhref enedigol a dywedais: 'Alex, fe a' i allan o'r car yn fan hyn achos dwi eisiau mynd i weld fy mam'.

"Fe ddywedodd wedyn: 'O, dwi erioed wedi cyfarfod dy fam,' felly gofynnais iddo a hoffai ei chyfarfod hi ...

"Mae gen i'r atgof byw o gerdded i lawr y lôn i'r tŷ gydag Alex ar y naill ochr a Jemmy y gyrrwr ar yr ochr arall a fy mam yn gofyn i mi: 'Oes gen ti fisgedi?'

"Roedd hi wedi cael ychydig o sioc - er ei bod hi'n cymryd diddordeb mewn gwleidyddiaeth ac yn falch o'i gyfarfod - a dywedodd ei bod yn falch iawn ei bod hi wedi gwneud yr hwfro."

Mae Valerie bellach yn rhedeg busnes ym Mae Caerdydd, cwmni sy'n monitro gweithgareddau yn y Cynulliad a Llywodraeth Cymru.

Roedd Golygydd Cysylltiol y Daily Mirror Kevin Maguire wedi dweud bod dadleuon yn y Cynulliad yn "ofnadwy o ddiflas" a'i fod yn synnu bod unrhyw un yn eu gwylio.

'Sylw teg'

"Rwy'n meddwl fod hynny'n sylw teg iawn," meddai Valerie.

"Nid ydw i'n gwybod os yw hynny oherwydd y gwleidyddion neu oherwydd rheolau sefydledig a sut mae busnes yn gweithio o fewn y Cynulliad.

"Mae dadlau yn San Steffan yn gallu bod yn llawer o hwyl achos mae pobl yn gorfod meddwl ar eu traed a byrfyfyrio ac mae llawer mwy o ysbryd i'r lle.

"Mae pobl yn gwneud penderfyniadau yn seiliedig ar be' maen nhw wedi clywed ar lawr y Senedd - rhywbeth sydd bron byth yn digwydd yn y Cynulliad.

"Cyn iddyn nhw fynd i mewn i'r ddadl maen nhw'n cael gwybod beth yw safbwynt y blaid ac maen nhw'n gorfod cadw at hynny.

"Byddai mwy o ymateb byrfyfyr yn gwneud byd o les i'r dadleuon."

'Yno i'w ennill'

Mae llai na blwyddyn i fynd bellach tan y refferendwm fydd yn cael ei chynnal ar Fedi 18 2014.

Roedd pobl yn dweud ar ddechrau'r flwyddyn bod pethau'n edrych yn ddrwg ar yr ymgyrch Ie ond yn ddiweddar mae pobl fel Alastair Darling a Richard Wyn Jones wedi dweud y gallai'r bleidlais fod yn agosach.

Dywedodd Valerie: "Ydw, rwy'n cytuno bod newid wedi bod a'n bod yn gweld rhywfaint o symudiad ond fyddwn i ddim yn dweud fod unrhyw ochr yn byrlymu ymlaen - mae'r refferendwm yno i'w hennill.

"Does neb eisiau dweud sut mae hi'n mynd i fynd - gall cymaint ddigwydd o fewn y flwyddyn nesaf."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol