Kirsty Williams: 'Stopiwch yr SNP rhag rheoli'r agenda'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Kirsty Williams a Nick Clegg

Dylai'r blaid atal yr SNP rhag rheoli'r ddadl am gyfansoddiad y DU, medd Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru.

Yn eu cynhadledd Brydeinig yn Glasgow dywedodd Kirsty Williams y dylai ei phlaid ymgyrchu i gadw'r Alban yn y DU.

"Ymhen blwyddyn bydd pobl yr Alban yn gorfod dewis rhwng dau lwybr.

'Yn gryfach'

"Fel plaid dylen ni groesawu eu bod yn cael cyfle i leisio eu barn.

"Fel plaid dylen ni ymgyrchu'n fwy nag erioed i'w perswadio i beidio â bod yn annibynnol.

"Rydyn ni'n gryfach yn yr Undeb Ewropeaidd ac yn gryfach yn undeb o bedair cenedl."

Dywedodd fod angen arwain y drafodaeth i gyfeiriad "setliad mwy cytbwys".

'Mwy o bwerau'

"Dwi'n golygu setliad lle mae mwy o bwerau i Gymru, yr Alban, Llundain, Lloegr, y rhanbarthau.

"Dim ond 9% yng Nghymru sy' eisiau annibyniaeth."

Byddai gweinidogion yn Llywodraeth San Steffan, meddai, yn pwyso fel y bydd gan Lywodraeth Cymru'r hawl i reoli rhai trethi ac amrywio treth incwm.

"Bydd rheoli treth y stamp yn hwb i'r diwydiant tai.

"Bydd amrywio treth incwm yn golygu y bydd Llywodraeth Cymru'n gyfrifol am wario.

"Mae angen pwerau benthyg er mwyn buddsoddi a rhoi hwb i'r economi."

Straeon perthnasol