Dechrau tymor Uwchgynghrair Rygbi

  • Cyhoeddwyd
Uwchgynghrair PrincipalityFfynhonnell y llun, WRU
Disgrifiad o’r llun,
Capteiniaid 12 tîm yr Uwchgynghrair gyda Graham Yorston o'r Principality a Dennis Gethin, Llywydd Undeb Rygbi Cymru

Bydd Uwchgynghrair Rygbi'r Principality yn dechrau tymor newydd ddydd Sadwrn, ac fe fydd pwysau ar y timau tua'r brig a gwaelod y tabl am resymau gwahanol.

Y disgwyl yw y bydd Pontypridd unwaith eto ymysg y ceffylau blaen wedi iddyn nhw gwblhau'r dwbl y tymor diwethaf o ennill y bencampwriaeth a Chwpan Swalec, ynghyd â gorffen ar frig y tabl yn y tymor arferol.

Er i Abertawe orffen yn olaf o'r 12 clwb y tymor diwethaf, maen nhw wedi aros yn yr Uwchgynghrair gan nad oedd yr un o glybiau uchaf Pencampwriaeth Swalec â thrwydded 'A' yr uwchgynghrair ac felly'n methu esgyn.

Ond eleni mae 12 clwb yr Uwchgynghrair wedi sicrhau trwydded, ond hefyd Glyn Ebwy a RGC1404, sy'n golygu os bydd un o'r ddau yn ennill y bencampwriaeth fe fyddan nhw'n codi i'r lefel uchaf i glybiau Cymru.

Gemau byw

Dywedodd Pennaeth Cydymffurfiaeth Undeb Rygbi Cymru, Julie Paterson: "Mae'r clybiau wedi codi eu safonau ar y cae ac oddi arno.

"Roedd mwy o bwyslais ar berfformiad a rhaglenni datblygu'r llynedd, gyda chwaraewyr a thimau'n codi eu perfformiadau er mwyn cyrraedd targedau'r Undeb.

"Oddi ar y cae mae URC wedi lansio Academi Rygbi sy'n gosod graddedigion gyda phob un o glybiau'r Uwchgynghrair er mwyn cynnig cefnogaeth mewn pethau fel marchnata a meysydd eraill."

Ychwanegodd Ms Paterson bod darlledu yn bwysig i'r Uwchgynghrair ac fe fydd eu partneriaid darlledu, S4C, yn darlledu gêm Uwchgynghrair yn fyw ar bedwar dydd Sul cyntaf y tymor.

'Dysgu o gamgymeriadau'

Mae bob clwb o'r top i'r gwaelod wedi bod yn paratoi, ac mae capten Abertawe Sam Kiley yn benderfynol na fydd ei glwb enwog yn ailadrodd camp anffodus y tymor diwethaf.

Dywedodd Kiley: "Rwy'n credu y bydd osgoi disgyn i lawr o'r Uwchgynghrair yn golygu tymor llwyddiannus i ni.

"Dydyn ni ddim ishe anghofio'n llwyr am y tymor diwethaf - ond rhaid i ni ddysgu o'n camgymeriadau a defnyddio hynny fel sbardun ar gyfer y tymor hwn.

"Mae'r ysbryd yn dda, ac mae'r wynebau newydd wedi setlo'n dda ar y cyfan."

Pwysau o fath gwahanol fydd ar ysgwyddau hyfforddwr Pontypridd, Dale McIntosh, sy'n credu y bydd angen ymdrech anferthol gan y garfan gyfan er mwyn ailadrodd campau rhyfeddol y tymor diwethaf.

"Ni oedd ar y brig ac fe fydd pawb yn ceisio ein tynnu ni lawr - rydyn ni'n deall hynny ar ôl cael y fath lwyddiant," meddai.

"Os fyddwn ni'n onest gyda'n hunain, fe ddylen ni fod o gwmpas y brig eto'r tymor hwn, ond fe fydd rhaid defnyddio'r garfan i gyd.

"Mae gennym dair gêm yn dod i fyny, ac fe fydd 15 gwahanol yn dechrau'r tair. Dyna fel y mae hi, ond rwy'n ymddiried yn llwyr ymhob aelod o'r garfan."

Bydd gemau agoriadol Uwchgynghrair Principality Cymru yn cael eu chwarae am 2:30pm ddydd Sadwrn :-

  • Aberafan v. Casnewydd;
  • Pen-y-bont ar Ogwr v. Caerfyrddin;
  • Castell-nedd v. Llanelli;
  • Pontypridd v. Bedwas;
  • Abertawe v. Cross Keys;
  • ac yna Llanymddyfri v. Caerdydd ar ddydd Sul, Medi 15.