Galw am ailgyflwyno baeddod i Gymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae ffermwyr yng Nghymru eisoes wedi wfftio honiad Monbiot bod defaid yn niweidio cefn gwlad

Mae'r naturiaethwr George Monbiot wedi galw am ailgyflwyno baeddod gwyllt i gefn gwlad Cymru, er mwyn rhoi gwell cyfle i fywyd gwyllt dyfu.

Mewn cyfweliad mae Mr Monbiot yn dweud y dylai nifer y defaid sy'n pori ar fryniau gael ei lleihau.

Dywedai y gallai hynny gael ei gyflawni drwy newidiadau i gymorthdaliadau Ewropeaidd.

Fe wnaeth Mr Monbiot gythruddo ffermwyr yn gynharach y flwyddyn hon drwy ddweud pethau tebyg mewn llyfr.

Gorgynrychioli

Yn y cyfweliad, sy'n ymddangos yn rhifyn mis Medi o gylchgrawn Countryfile y BBC, mae Mr Monbiot yn dweud y gallai baeddod gwyllt ddadwneud y "difrod" sydd wedi ei wneud gan niferoedd y defaid pori yn ardal ar fynyddoedd y Cambrian.

Mae hefyd yn honni bod safbwynt ffermwyr yn cael ei orgynrychioli.

"Rydym wedi dod i weld cefn gwlad a ffarmio fel termau cyfystyr. Mae pobl yn aml yn meddwl mai dim ond ar gyfer ffarmio mae cefn gwlad yn bodoli.

"Yng Nghymru, sydd lawer mwy gwledig na'r rhan fwyaf o Brydain, dim ond 5% o'r boblogaeth yw ffermwyr ond gyda nhw mae 95% o'r llais.

"Gallai defaid gael ei lleihau ar fryniau drwy newidiadau i'r system gymhorthdal.

"Fy obsesiwn i yw dirymu'r amod sy'n dod gyda chymhorthdal yr UE sy'n dweud bod rhaid i brysgwydd gael ei gadw dan reolaeth er mwyn rhoi'r cyfle i dir gael ei ddefnyddio er mwyn cynhyrchu bwyd - gyda pheirianwaith modern byddai hynny'n hawdd."

'Creu amodau ffafriol'

Mae Mr Monbiot yn mynd ymlaen i ddweud y byddai ailgyflwyno baeddod yn cael effaith gadarnhaol ar gefn gwlad mewn llefydd fel Cymru.

"Er mwyn delio gyda rhedyn gallai rhywun ddod a rhywogaethau allweddol fel baeddod i mewn, peiriannydd ecosystem sy'n cael effaith anghymesur o bwerus ar yr amgylchedd o'i gwmpas - maen nhw'n wych ar gyfer creu amodau ffafriol ar gyfer coed.

"Rhywogaeth arall sy'n gonglfaen yw'r afanc."

"Mae (problemau oherwydd baeddod) yn llai o broblem yn niffeithwch dinodwedd, di-goed y Cambrian, lle nad oes gerddi am filltiroedd maith.

"Ond wrth gwrs, nid pawb sy'n barod am ailgyflwyno'r rhywogaethau yma a bydden nhw'n cwyno. Rwy'n deall hynny."

'Mympwy rhamantus'

Yn gynharach y flwyddyn hon fe wnaeth Undeb Amaethwyr Cymru (UAC) gomisiynu adroddiad er mwyn taro nôl yn erbyn yr honiad fod defaid yn achosi difrod i gefn gwlad.

Dywedodd cadeirydd pwyllgor ffermio bryniau UAC, Derek Morgan: "Mae'r mwyafrif helaeth o ffermwyr a chadwraethwyr ar yr un dudalen ar hyn, yn enwedig pan mae tan-bori'n cael ei gydnabod fel problem i lawer o rywogaethau.

"Rydym angen adeiladu ar y ddealltwriaeth a'r gydnabyddiaeth yna.

"Byddai creu gwyllt yn y Cambrian yr un fath a bugeilio Indiaid America i gronfeydd ar fympwy rhamantus, gan arwain at ddinistrio ecosystemau sy'n bodoli eisoes."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol