Anafu dau mewn gwrthdrawiad

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth wedi i ddau berson gael eu hanafu mewn gwrthdrawiad yn Abertawe ychydig wedi hanner nos ddydd Iau.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Ffordd yr Orsaf yn Fforest-fach am 00:15am.

Roedd car Vauxhall Astra du wedi taro yn erbyn nifer o geir oedd wedi parcio ar y ffordd.

Cafodd gyrrwr a theithiwr yn y car Vauxhall Astra anafiadau difrifol o ganlyniad i'r gwrthdrawiad ac fe gafon nhw'u cludo i Ysbyty Treforys.

Mae Heddlu'r De wedi gofyn i unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad neu a welodd y modd yr oedd y car yn cael ei yrru cyn y gwrthdrawiad i gysylltu gydag uned blismona ffyrdd y llu drwy ffonio 101, neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.

Maen nhw'n arbennig o awyddus i siarad gydag unrhyw un arhosodd i gynorthwyo ond a adawodd y safle heb roi eu manylion i'r heddlu ar y pryd.