Cefnogi gorchymyn prynu gorfodol i hen ysbyty meddwl

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae cyflwr yr adeiladau wedi dirywio ers cau'r ysbyty meddwl yn 1995

Gall hen ysbyty meddwl gael ei phrynu gan gyngor sir wedi i gynghorwyr bleidleisio o blaid gweithredu gorchymyn prynu gorfodol.

Mae Ysbyty Gogledd Cymru yn Ninbych wedi cau ers 1995, ac ers hynny mae cyflwr y safle wedi dirywio.

Penderfynodd Cyngor Sir Ddinbych ddechrau'r broses o weithredu gorchymyn prynu gorfodol, ond dywedon nhw eu bod am ddod i gytundeb gyda'r perchennog yn gyntaf.

Mae'r perchennog, Freemont (Denbigh) Ltd eisoes wedi dweud y byddan nhw'n gwrthwynebu unrhyw orchymyn.

Cafodd yr ysbyty ei gau fel rhan o ad-drefnu gwasanaethau iechyd, ond ers ei gau mae'r adeiladau wedi eu fandaleiddio a'u difrodi gan dân.

Mae'r Cyngor wedi dweud y byddai'r gwaith atgyweirio yn costio £930,000.

Dyfodol

Disgrifiad o’r llun, Roedd caniatâd i adeiladu 180 o dai, busnesau a chyfleusterau eraill ar y safle, ond daeth i ben yn 2009

Roedd Freemont wedi cael caniatâd cynllunio i adeiladu 280 o dai, busnesau a chyfleusterau i'r gymuned. Fel rhan o'r gwaith byddai'r adeiladau rhestredig hefyd yn cael eu hadnewyddu.

Ond daeth y caniatâd yma i ben yn 2009.

Penderfynodd cynghorwyr o blaid ceisio sicrhau gorchymyn prynu gorfodol o 18-1 mewn cyfarfod ddydd Mercher.

Mae grŵp di-elw wedi cael ei sefydlu i reoli'r safle os bydd y gorchymyn yn llwyddiannus.

Ond cyn hynny bydd rhaid sicrhau Llywodraeth Cymru bod tebygoliaeth resymol y bydd yr adeiladau rhestredig yn cael eu hatgyweirio gyda'r arian fyddai'n cael ei godi o werthu rhan o'r tir.

Mae sawl syniad am ddefnydd y safle wedi eu cynnig. Un oedd datgymalu'r ysbyty yn gyfan gwbwl a'i ailgodi yn Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan, Caerdydd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol