Asiantaeth yn cyhoeddi rhybudd cig

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae'r rhybudd yn ymwneud a chig oen, cig eidion wedi ei rewi

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi cyhoeddi rhybudd am gig ddaeth o gwmni oedd yn rhan o ymchwiliad i sgandal cig ceffyl eleni.

Dywed yr Asiantaeth fod angen dychwelyd cig oen a chig eidion gafodd eu cyflenwi gan gwmni Farmbox Meats ger Aberystwyth.

Yn ôl yr Asiantaeth, doedd y cig ddim yn dilyn canllawiau deddfau rheoli tymheredd, na'r broses o allu olrhain tarddiad y cig.

Nid ydy'r cwmni wedi bod yn masnachu ers mis Mehefin.

Ddydd Gwener, dywedodd rhybudd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd:

"Dylai Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd a Phenaethiaid Safonau Masnach fod yn ymwybodol fod y cwmni (Farmbox Meats Ltd) wedi cyflenwi cig eidion sydd ddim yn cyd-fynd â rheolau diogelwch bwyd.

"Mae Farmbox Meats wedi cyflenwi cig oen, cig eidion a chig dafad. Dyw'r cig ddim wedi dilyn canllawiau rheoli tymheredd, na'r broses o allu olrhain tarddiad y cig."

Mae'r rhybudd yn gofyn i awdurdodau lleol ymchwilio a gweithredu os yw'r cynnyrch ar werth i'r cyhoedd.

Ymchwiliad

Cafodd Farmbox ei gau am y tro cyntaf ym mis Chwefror wedi ymchwiliad gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd a'r heddlu wedi i gig ceffyl gael ei ddarganfod mewn cynnyrch cig eidion.

Dywedodd y perchennog, Dafydd Raw-Rees nad oedd unrhyw gynnyrch cig wedi ei lygru ar y safle, a'i fod yn teimlo bod swyddogion yn "pigo" ar y cwmni.

Dywedodd llefarydd ar ran Mr Raw-Rees: "Mae'r materion sy'n cael eu codi gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn rhai hanesyddol, yn enwedig wrth gofio fod y cwmni wedi ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr ers peth amser.

"Does yna ddim tystiolaeth yn cefnogi'r honiad fod rheolau wedi eu torri ac rydym yn herio'r honiad - gan ddweud ei fod yn ffeithiol anghywir ac yn ein tyb ni yn gamgyflead o'r sefyllfa gyfreithiol."

Cafodd y safle ei ail-agor ym mis Mawrth.

Ym mis Ebrill bu'n rhaid atal y gwaith yn Farmbox Meats yn Llandre ger Aberystwyth am yr eildro wedi i'r Asiantaeth Safonau Bwyd ddweud bod problem hylendid yno.

Dywedodd cyfreithiwr y cwmni ar y pryd nad oedd sail i'r honiad ac fe ddechreuodd y cwmni ar y broses o apelio yn erbyn y penderfyniad.

Cafodd cwmni Leonard Curtis Recovery eu penodi'n dderbynwyr ar Fehefin 6.

Straeon perthnasol