Achub 200 o swyddi mewn cwmni llenni yn Sir y Fflint

  • Cyhoeddwyd
Montgomery Tomlinson
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd dros 500 o weithwyr wybod eu bod am golli eu swyddi gyda chwmni Montgomery Tomlinson

Mae 200 o swyddi wedi eu hachub mewn cwmni llenni a dodrefn yn Sir y Fflint.

Cafodd gweinyddwyr eu galw i gwmni Montgomery Tomlinson, ger Brychdyn, fis diwethaf wedi i'r cwmni fethu a dod o hyd i berchennog newydd.

Cafodd dros 146 o weithwyr storfa, a 384 o weithwyr mewn siopau wybod eu bod am golli eu swyddi ym mis Awst.

Ond mae gobaith y bydd y perchennog newydd yn ail-ddechrau'r busnes, gan gyflogi 200 o weithwyr i ddechrau, a gall hyn gynyddu i 300 yn y dyfodol.

Mae'r BBC yn deall mai cwmni a2e Venture Catalysts Ltd o Fanceinion, a'i lywydd Amin Amiri, sydd wedi prynu Montgomery Tomlinson.

Mae a2e wedi bod yn gyfrifol am adfywio nifer o gwmniau sydd wedi methu yn y gorffennol.

Dywedodd sefydlydd y busnes, Graham Montgomery Tomlinson: "Deg diwrnod yn ôl pan gafodd y gweinyddwyr eu penodi, roedd y gweithwyr, cwsmeriaid a chyflenwyr yn barod am y gwaethaf.

"Yna daeth Mr Amiri i mewn gyda brwdfrydedd a datrys yr anawsterau ac achub MT yn erbyn pob disgwyliad."