Glyn Rhonwy: Penderfynu ar gynllun hydro £100m

  • Cyhoeddwyd
y chwarel isafFfynhonnell y llun, Quarry Battery Company
Disgrifiad o’r llun,
Mae Cymdeithas Eryri'n bryderus am yr effaith ar fywyd gwyllt yr ardal

Gallai cynllun dadleuol i godi pwerdy hydro gwerth £100 miliwn ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri gael ei gymeradwyo yn ddiweddarach.

Fe fydd Cyngor Gwynedd yn gwneud penderfyniad am gynllun yn hen chwarel Glyn Rhonwy ger Llanberis ddydd Llun.

Mae Cymdeithas Eryri wedi mynegi pryder am yr effaith ar fywyd gwyllt yn lleol, yn ogystal ag ar ddiwylliant a threftadaeth.

Dywedodd y datblygwr - Quarry Battery Company - y byddai'n ceisio lliniaru'r effeithiau hynny.

Argae

Mae'r cynllun yn debyg mewn egwyddor i bwerdy First Hydro yn Dinorwig, sydd hefyd ger Llanberis.

Ffynhonnell y llun, Quarry Battery Company
Disgrifiad o’r llun,
Dywed y datblygwr bod cynllun hydro yn un priodol i'r ardal

Mae dŵr yn cael ei bwmpio i fyny i gronfa pan mae trydan yn rhad, ac yna'n cael ei rhyddhau i lawr trwy dyrbin er mwyn cynhyrchu trydan pan y mae'n ddrutach i'w brynu gan gwmnïau cyflenwi.

Mae'n golygu codi argae yn y gronfa uwchlaw, ac mae Cymdeithas Eryri'n poeni am effaith y gwaith adeiladu yno.

Mae'r gymdeithas hefyd yn bryderus am sut y bydd y cynllun yn cysylltu â'r grid cenedlaethol, ac yn pryderu y bydd rhaid codi peilonau i gludo'r trydan.

Mae Cyngor Mynydda Prydain (BMC) hefyd yn teimlo bod "maint y datblygiad yn golygu bod angen mwy o ystyriaeth".

Mae'r tir dan sylw wedi bod yn destun sawl cais cynllunio yn y gorffennol, gan gynnwys un am ganolfan sgïo dan do a chanolfan beicio mynydd.

Dywedodd Dave Holmes, rheolwr gyfarwyddwr Quarry Battery Company, fod y cynllun yn "asio" gyda'r ardal o'i gwmpas.

Bydd y mater yn cael ei drafod gan bwyllgor cynllunio Cyngor Gwynedd am 1:00pm ddydd Llun.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol