Heddlu eisiau gwybodaeth am 'arf' yng Nghaerffili

Cyhoeddwyd

Mae tri dyn wedi eu harestio gan Heddlu Gwent, wedi adroddiadau bod dynion wedi eu gweld gyda gwn yng Nghaerffili.

Dywedodd yr heddlu eu bod wedi derbyn nifer o adroddiadau gan y cyhoedd bod dynion gyda gwn mewn car Volkswagen Golf brynhawn Iau.

Cafodd y dynion eu harestio ar amheuaeth o droseddau yn ymwneud â gynnau.

Mae'r Heddlu yn apelio am fwy o wybodaeth wrth i ymchwiliadau barhau.

'Arf'

Derbyniodd yr heddlu nifer o alwadau gan aelodau'r cyhoedd am tua 2.45yh ddydd Iau.

Roedd adroddiadau bod nifer o ddynion gyda gwn mewn car VW Golf lliw gwyrdd golau.

Cafodd y dynion 26, 35 a 37 oed eu harestio ar amheuaeth o droseddau yn ymwneud a gynnau, tra bod y dyn 26 oed hefyd wedi ei arestio ar amheuaeth o yrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau.

Mae'r dyn 37 oed hefyd wedi ei arestio ar amheuaeth o fod â chyffur dosbarth A yn ei feddiant.

Mae'r tri wedi eu cadw yn y ddalfa, a hoffai'r heddlu glywed gan unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad.