Ymchwilio i ymosodiad anweddus yn Rhiwabon

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu'n ymchwilio wedi i ddyn ymosod yn anweddus ar fenyw ifanc yn Rhiwabon ger Wrecsam.

Roedd yr ymosodiad ger Stad Gower yn y dre' tua 4pm brynhawn Mawrth.

Ni chafodd y fenyw yn ei harddegau ei hanafu.