Ymosodiadau rhyw: Heddlu'r De'n diswyddo plismon

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Athena Pictures
Disgrifiad o’r llun, Gwaith Jeffrey Davies gyda'r heddlu oedd cynorthwyo dioddefwyr trais yn y cartref

Mae plismon gafodd ei garcharu am ymosod yn rhywiol ar ddwy fenyw tra ar ddyletswydd wedi cael ei ddiswydd.

Cafodd Jeffrey Davies, 42 oed, ei ddiswyddo yn dilyn gwrandawiad disgyblu gadeiriwyd gan y Prif Gwnstabl Peter Vaughan.

Cafodd Davies ei garcharu am dair blynedd wedi i lys ei gael yn euog yn gynharach yn y mis.

Dywedodd Mr Vaughan fod Davies wedi "camddefnyddio'i swydd" drwy ymosod ar y menywod tra oedd yn swyddog cyswllt dioddefwyr trais yn y cartref.

'Annerbyniol'

Ychwanegodd Mr Vaughan: "Roedd ei weithredoedd yn gwbl annerbyniol ac mae wedi bradychu ei gydweithwyr a'r cymunedau y bu unwaith yn eu gwasanaethu.

"Dangosodd gamddefnydd dybryd o'i rym a'i swydd ac ni fyddwn yn godde' hynny o fewn plismona."

Yn ystod yr achos yn ei erbyn, fe ddaeth i'r amlwg bod Davies wedi ymosod yn anweddus ar ddwy fenyw oedd wedi diodde' trais yn y cartref.

Digwyddodd yr ymosodiadau yn 2010 yn ardal Merthyr Tudful.

Wrth ei ddedfrydu yn Llys y Goron Abertawe, dywedodd y Barnwr Paul Thomas fod Davies wedi "cymryd mantais ar fenywod bregus i'w ddibenion rhywiol ei hun".

Straeon perthnasol