Mwy o gartrefi yng Nghymru heb un oedolyn yn gweithio

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunDoes dim un oedolyn yn gweithio yn un o bob pum cartref yng Nghymru.

Does dim un oedolyn yn gweithio yn un o bob pum cartref yng Nghymru, yn ôl yr ystadegau swyddogol diweddaraf.

Mae hynny'n uwch na'r cyfartaledd ar draws Prydain ond ychydig yn is na'r un adeg y llynedd.

Ar draws Prydain, mae 4.9m o bobl yn byw mewn cartrefi lle nad oes neb yn gweithio, ychydig yn is na'r 5 miliwn oedd yn yr un sefyllfa yn 2012.

Ym mis Mai, roedd yr ystadegau'n dangos bod nifer y di-waith yng Nghymru 6,000 yn llai rhwng Ionawr a Mawrth eleni.

Yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol, roedd 121,000 yng Nghymru yn ddi-waith yn chwarter cyntaf 2013 tra oedd 127,000 yn chwarter olaf 2012.

Mae'r ffigyrau yn dangos bod cynnydd o 16,000 yn y nifer o bobl sy'n "economaidd weithgar".

Straeon perthnasol