Gwaith yn dechrau ar reilffordd

Published
image captionMae £10m yn cael ei wario ar wneud teithiau yn gyflymach ac yn fwy cyfforddus

Mae gwaith wedi dechrau ar y rheilffordd rhwng Wrecsam ag Amwythig er mwyn moderneiddio'r gwasanaeth.

Yn ôl Network Rail bydd y gwaith, fydd yn costio rhyw £10 miliwn, yn rhoi hwb i'r economi drwy wneud y rhwydwaith yn gyflymach ac yn fwy dibynadwy.

Dywedodd rheolwr y llinell, Mark Langman, fod y gwaith yn rhan o gynllun ehangach i wella rheilffyrdd yng Nghymru.

Ond mae rhai wedi beirniadu'r ffaith na fydd gwelliannau yn cael eu gwneud i'r ffyrdd a'r rheilffordd rhwng Wrecsam a Chaer.

'Tyfiant economaidd'

Wrth i'r gwaith gael ei wneud bydd bysiau yn rhedeg rhwng gorsafoedd ar y llinell sy'n cael ei heffeithio.

Bydd gwasanaeth yn cael ei ail agor ddydd Llun 2 Awst ac mae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn mis Medi.

Mae gweithwyr yn gosod traciau newydd ac yn adlino rhai eraill, a dylai hyn leihau sŵn gan arwain at daith brafiach ar gyfer cwsmeriaid.

Dywedodd Mr Langman: "Bydd rheilffordd gadarn o gymorth er mwyn ysgogi tyfiant economaidd ledled y wlad.

"Mae'r buddsoddiad diweddaraf yn nyfodol rheilffyrdd ledled Cymru a siroedd ffiniol Lloegr yn rhan allweddol o'r cynlluniau i foderneiddio er mwyn dod â'r rheilffordd ar draws yr ardal i'r ganrif hon.

"Y camau nesaf yn y rhaglen foderneiddio fydd gwella'r systemau signal a rheoli rhwng Casnewydd ag Amwythig, a rhwng Fflint a Llandudno, gan ddechrau yn 2015.

"Bydd y buddsoddiadau yma i gyd o fudd i'r teithwyr gyda photensial am deithiau cyflymach ac amlach ar rwydwaith sy'n fwy gwydn a dibynadwy."

Golyga hyn welliannau i orsaf Prestatyn ac ar y llinell yn ardaloedd Y Rhyl, Fflint a Llandudno.

Oedi

Bu ffrae yn ddiweddar pan ddywedodd pwyllgor Cynulliad fod angen i weinidogion wneud mwy i fynd i'r afael ag oedi mewn prosiectau sydd i fod i roi hwb i economi gogledd Cymru.

Dywedodd Ffederasiwn y Busnesau Bach fod busnesau yn dioddef yn sgil hynny.

Mae saith milltir o drac i fod i gael ei ddyblu rhwng Wrecsam a Chyffordd Saltney, ger Caer fel rhan o brosiect sydd wedi derbyn £36 miliwn gan Lywodraeth Cymru.

Roedd disgwyl i'r gwaith gael ei orffen erbyn 2015 ond mae'r gweinidog sy'n gyfrifol am drafnidiaeth, Edwina Hart, nawr yn adolygu'r cynlluniau.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol