Heddlu arfog yn arestio chwech yng Nghasnewydd

  • Cyhoeddwyd

Cafodd heddlu arfog eu galw ar ôl adroddiadau bod arf yn rhan o ffrae rhwng pobol mewn dau gar yng Nghasnewydd.

Roedd y dynion yn y cerbydau - sef dau Audi - wedi bod yn ymladd cyn i'r ddau gar fwrw i mewn i gar arall, dywedodd Heddlu Gwent.

Cafodd un car ei stopio ar yr M4 a'r llall yn y ddinas nos Lun.

Cafodd chwech o ddynion eu harestio a daethpwyd o hyd i'r hyn y credir sy'n wn aer.

Roedd dau ddyn mewn Audi llwyd, a gafodd ei stopio gan yr heddlu ar gyffordd 22 o'r M4, a chawsant eu harestio ar amheuaeth o yrru'n beryglus, meddiant o arf bygythiol ac ymosod.

Darganfuwyd yr Audi gwyn yn ardal Highbank y ddinas, a chafodd pedwar dyn eu harestio.

Ni chafodd gyrrwr y car Fiat, a oedd yn rhan o'r ddamwain yn Stryd y Banc, ei anafu.

Mae Heddlu Gwent wedi apelio am unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiadau i gysylltu â nhw ar 101.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol