Cynhyrchu trydan wrth atal llifogydd?

Corwen Ben y Pigyn Image copyright edward williams
Image caption Y nod fyddai defnyddio llif y nant i gynhyrchu trydan

Fe allai cynllun atal llifogydd yn sir Ddinbych hefyd fod o gymorth i gynhyrchu trydan.

Eisoes mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd £1.8m yn cael ei wario ar gynllun atal llifogydd yn ardal Corwen.

Nawr mae asiantaeth Cadwyn Clwyd yn dweud y gallai cynllun cynhyrchu trydan ddod ag incwm blynyddol o £40,000 i'r gymuned leol.

Mae Cyngor sir Ddinbych ac Ystâd Rhug yn gysylltiedig gyda'r cynllun hydro-electrig.

Potensial

Yn ôl Silas Jones, swyddog ynni gyda Cadwyn Clwyd, mae astudiaeth eisoes wedi ei wneud o botensial Nant y Pigyn.

Mae'r nant 152 metr (500 troedfedd) uwchben y dref, a byddai'r llif o 45 litr bob eiliad yn ddigon i yrru generadur 55 kilowat.

Credir y byddai hynny yn ddigon i gyflenwi 30 o gartrefi.

Dywedodd Mr Jones: "Rydym wedi bod yn cydweithio gyda Chyngor Sir Ddinbych, mae gan y sir brosiect ar y gweill i rwystro llifogydd yn y dref.

"Maen nhw wedi ein hannog i ddatblygu cynllun hydro fyddai'n cyd-fynd gyda chynllun atal llifogydd."

Nod y cynllun fyddai defnyddio dŵr o Nant Cwrddu a Nant y Pigyn i yrru genadur.

Byddai cynllun o'r fath yn gymorth wrth atal llifogydd o Nant Cwrddu - ceuffos sy'n llifo o dan westy Owain Glyndŵr yng Nghorwen.

Byddai angen codi £300,000 ar gyfer y cynllun hydro.

Dywedodd y cynghorydd sir lleol Huw Jones fod y cynllun atal llifogydd yn ei gwneud yn bosib i ddatblygu cynllun cynhyrchu trydan.

"Pe bai pobl leol a sefydliadau lleol yn dod at ei gilydd fe allai hyn fod yn hwb i ddyfodol Corwen."

Fe fydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal ym mhafiliwn chwaraeon Corwen ar Fedi 12 am 6.45pm er mwyn ceisio dod o hyd i fuddsoddwyr yn y prosiect.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.