Ymosodiad rhywiol mewn mynwent

Cyhoeddwyd

Mae heddlu'r de yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad rhywiol ddydd Sadwrn mewn mynwent yn Abertawe.

Fe ddigwyddodd yr ymosodiad am 1.10pm ym mynwent Ystumllwynarth, Y Mwmbwls pan oedd menyw yn cerdded adref.

Dyw'r digwyddiad ddim yn cael ei gysylltu gydag ymchwiliad yr heddlu i'r hyn ddigwyddodd mewn canolfan hamdden yn Abertawe wythnos diwethaf.

Fe ymosodwyd ar dri o ferched wyth, naw a pymtheg ym mwll nofio LC2.

Mae'r dyn sydd yn cael ei amau yn cael ei ddisgrifio fel person gwyn gyda gwallt brown sydd yn dalach na phum troedfedd ac wyth modfedd gyda siorts brown a chrys t lliw golau.

Credir ei fod yn ei ugeiniau hwyr neu 30au cynnar.

Mae'r heddlu yn awyddus yn arbennig i siarad gyda dyn a dynes a allai fod wedi gweld y fenyw yn rhedeg i ffwrdd i gyfeiriad Slade yn Y Mwmbwls wedi'r ymosodiad.