Ail gynnau ffrae ynghylch ffilmio mewn cyfarfodydd cyngor

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Dywed y gweinidog y dylai pobl gael yr hawl i ffilmio mewn cyfarfodydd cyngor

Mae un o weinidog San Steffan wedi ail gynnau ffrae gyda Llywodraeth Cymru ynglŷn â'r hawl i flogwyr ffilmio mewn cyfarfodydd cyngor.

Mae Eric Pickles wedi beirniadu Llywodraeth Cymru am 'daro sen' ar y syniad o wneud cyfarfodydd cyngor yn agored i flogwyr.

Ar hyn o bryd mae o leiaf 10 o'r 22 awdurdod lleol yn caniatáu blogio o gyfarfodydd yng Nghymru gan gynnwys Caerdydd, Gwynedd, Conwy a Sir Gâr.

Yn ogystal mae tri yn fodlon i'r cyfarfodydd gael eu ffilmio - sef Ynys Môn, Sir Fynwy a Phen-y-Bont ar Ogwr - sydd wedi dweud bod hyn yn iawn os yw cadeirydd y pwyllgorau yn hapus.

'Obsesiwn'

Yn ôl un ffynhonnell yn llywodraeth Cymru mae gan Mr Pickles "obsesiwn" gyda'r mater.

Dywedodd bod ymosodiadau'r Gweinidog ar y llywodraeth Lafur yn rhai sydd wedi ei ddiflasu.

Mae'r Gweinidog sydd â chyfrifoldeb yn San Steffan am faterion cynghorau wedi rhybuddio bod annibyniaeth newyddiaduraeth leol a rhyddid person i fynegi barn o dan fygythiad am fod pobl yn cael eu taflu allan o gyfarfodydd.

Mae unigolion wedi derbyn rhybudd y byddant yn cael eu harestio os ydynt yn ffilmio mewn rhai cynghorau.

Dywed ef y bydd yn cyhoeddi canllawiau fydd yn galluogi pobl i drydar a ffilmio o gyfarfodydd apêl ynghylch cynllunio yn Lloegr ac mae'n galw ar gyfarfodydd eraill hefyd i fod yn rhai agored:

"Mae gweinidogion Cymru yn honni fod fy niddordeb i mewn bod yn agored yn 'obsesiwn sydd ddim yn iach'. Ond fe gafodd person oedd yn blogio yng Nghaerfyrddin ei harestio gan yr heddlu am ffilmio cyfarfod cyngor," meddai.

Mae ffynhonnell yn llywodraeth Cymru wedi ymateb:

"Unwaith eto mae Eric Pickles yn camddefnyddio arian y trethdalwyr er mwyn talu am ei obsesiwn gyda'r mater yma yng Nghymru.

"Mae'n camddyfynnu ac yn defnyddio gwybodaeth anghywir er mwyn ymosod ar lywodraeth Llafur yng Nghymru. Mae e nawr yn fy niflasu.

"Mae gan Llywodraeth Cymru bethau gwell i wneud gyda'i hamser a'i hadnoddau nag ymosod ar berfformiad affwysol Eric Pickles yn Lloegr. Yn amlwg mae ganddo ef ormod o amser i'w wastraffu."

Datblygu polisi

Pan gysylltodd BBC Cymru gyda'r awdurdodau lleol i gael gwybod beth yw eu polisïau ynghylch defnyddio cyfryngau cymdeithasol ni chafwyd manylion gan saith cyngor.

Tra bod tri wedi dweud eu bod yn hapus i gyfarfodydd gael eu ffilmio mae cynghorau eraill wedi dweud eu bod am wyntyllu'r mater a datblygu polisi neu gynnal arbrofion i weld sut y byddai yn gweithio.

Yn gynharach eleni mi ddywedodd Mr Pickles ei farn ynghylch ffrae rhwng Cyngor Sir Gar a Jacqui Thompson oedd wedi ceisio ffilmio cyfarfod yn 2011.

Fe gafodd y fenyw sydd yn blogio ei harestio.

Gan ddefnyddio'r cyfeirnod #daft ar drydar mi ddywedodd fod y gyfraith wedi newid yn Lloegr fel bod modd i bobl ffilmio, trydar ac i adrodd yn ôl am gyfarfodydd mewn cynghorau.

Straeon perthnasol