Rheilffordd y gogledd: 'Oedi'n siomedig'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, PA
disgrifiad o’r llunByddai uwchraddio'r rheilffordd yn hwb i'r economi leol

Mae angen i Lywodraeth Cymru ddangos "arweiniad" drwy gael y maen i'r wal gyda'r cynllun uwchraddio rheilffordd rhwng Wrecsam a Chyffordd Saltney.

Fe glywodd aelodau Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog yn y Cynulliad fod yna oedi.

Os caiff y cynllun ei wireddu byddai traciau rhwng Wrecsam a Chaer yn cael eu dyblu.

Arwyddocâd hyn fyddai medru cynyddu nifer y teithwyr a chyfleoedd i ddatblygu'r economi yn lleol.

Y bwriad oedd y byddai'r datblygiad wedi gorffen erbyn 2015 ond fe glywodd y pwyllgor nad oedd gan Lywodraeth Cymru ddigon o bwerau i orfodi Network Rail i ddechrau ar y gwaith.

'Testun siom'

Mae'r ACau yn galw ar y Prif Weinidog i gael mwy o drafodaethau gyda'r cwmni ac i geisio cael amserlen glir er mwyn dechrau'r gwaith.

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor, David Melding: "Mae'r cynllun rhwng Wrecsam a Chyffordd Saltney yn addo manteision sylweddol i bobl gogledd Cymru, ac mae'r oedi yn destun siom.

"Hoffai'r pwyllgor weld gweinidogion yn dangos arweiniad â phwrpas clir wrth wthio'r cynllun hwn yn ei flaen cyn gynted â phosibl."

Roedd y pwyllgor yn edrych ar faterion trafnidiaeth megis rheilffyrdd a ffyrdd yng ngogledd Cymru, yn ogystal â materion yn ymwneud ag ynni. Eu casgliad yw bod angen cryfhau'r cysylltiadau trafnidiaeth er budd yr economi.

Llythyr

Yn eu llythyr at Carwyn Jones mae 10 o argymhellion, gan gynnwys edrych ar sut y gall y gymuned leol elwa yn uniongyrchol o unrhyw isadeiledd newydd.

Dywedodd y cadeirydd fod pryderon wedi eu codi am brosiectau ynni mawr a'r effaith ar fusnesau lleol.

"Gofynwyd y cwestiwn am fanteision prosiectau seilwaith mawr i'r gymuned leol gan aelodau'r cyhoedd a gysylltodd â'r pwyllgor drwy ein hashtag Twitter #HoliPW.

"Roedd y pwyllgor yn falch o glywed y Prif Weinidog yn ymateb yn gadarnhaol i'r syniad o gymunedau lleol yn elwa'n uniongyrchol, a soniodd am yr angen i feddwl yn ehangach yn y maes hwn a defnyddio'r Mesur Diwygio Cynllunio newydd i sicrhau trefniadau newydd.

"Hoffem weld y dull newydd hwn yn dwyn ffrwyth," meddai.

Maen nhw hefyd wedi galw am eglurder ynglŷn â'r hyn y mae'r llywodraeth yn ei wneud i wella'r sefyllfa mewn ardaloedd heb fand eang a'i hamserlen er mwyn delio gyda'r dagfa gyson ar yr A494 yn Aston Hill.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol