Cynllun i godi amgueddfa ar gampws yn Llambed

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Gwyndaf Tobias a Selwyn Walters yn credu bydd yr amgueddfa'n cyfoethogi'r dref

Mae cynlluniau wedi eu cyhoeddi i sefydlu amgueddfa ar gampws y brifysgol yn Llanbedr Pont Steffan.

Bydd hen borthdy Prifysgol y Drindod Dewi Sant yn cael ei drawsnewid i fod yn gartref i drysorau hanesyddol dros y misoedd nesaf.

Mae hwn yn brosiect ar y cyd rhwng y brifysgol a chymdeithas hanes lleol - Hanes Llambed. Nhw fydd yn gyfrifol am y gwaith o redeg yr amgueddfa o ddydd i ddydd.

Dywedodd aelod o'r gymdeithas ei bod hi'n hen bryd sefydlu amgueddfa yn y dref a'i fod yn edrych ymlaen at ei gweld yn agor.

Llambed

Hanes tref Llambed ei hun fydd canolbwynt yr amgueddfa, ac mae'n debyg y bydd pobl leol yn cael cyfle i gynnal arddangosfeydd o ddiwylliant a hanes yr ardal.

Bydd yr amgueddfa hefyd yn cynnig cyfle addysgiadol i aelodau o'r gymuned leol ac ysgolion yr ardal, yn ogystal â myfyrwyr y brifysgol ei hun.

Dywedodd dirprwy is-ganghellor y brifysgol, Gwyndaf Tobias: "Mae'r Brifysgol yn falch iawn i gydweithio gyda Hanes Llambed i greu Amgueddfa i ddathlu treftadaeth a hanes cyfoethog y dref.

"Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth Cyngor Sir Ceredigion a Cynnal Y Cardi ar gyfer y cyllid a dderbyniwyd drwy Gynllun Datblygu Gwledig yr UE."

'Cyflawni uchelgais'

Mae Selwyn Walters o Hanes Llambed hefyd yn credu y bydd sefydlu amgueddfa yn cyfoethogi'r dref:

"Rydym yn hynod o ddiolchgar i'r is-ganghellor am ganiatáu i ni sefydlu amgueddfa ar gyfer y dref yn y porthdy," meddai.

"I lawer ohonom mae hyn yn cyflawni uchelgais dros amser maith, ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda'r brifysgol, a sefydliadau eraill, i roi amgueddfa deilwng o hanes a threftadaeth gyfoethog y dref."

Ychwanegodd Dr Jeremy Smith, deon cynorthwyol Cyfadran y Dyniaethau:

"I fyfyrwyr campws Llambed mae'r datblygiad hwn yn gyfle gwych i gael profiad uniongyrchol o waith mewn amgueddfeydd a threftadaeth, gwaith curadur, rheoli arddangosfeydd a llunio arddangosfeydd cyhoeddus.

"Bydd hefyd yn helpu i wella sgiliau cyflogadwyedd ein myfyrwyr tra byddant hefyd yn cael cipolwg gwerthfawr ar hanes a diwylliant cyfoethog Llambed a Gorllewin Cymru."

Hefyd gan y BBC