Pryniant maes awyr: Ffioedd o £1m

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Prynwyd y maes awyr ym mis Mawrth wedi cwymp yn nifer y teithwyr oedd yn ei defnyddio

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi beirniadu Llywodraeth Cymru am dalu miliwn o bunnau i ymgynghorwyr pan wnaethon nhw brynu maes awyr Caerdydd.

Dangosodd cais rhyddid gwybodaeth gan y blaid fod £1.1m wedi ei wario ar ffioedd a threth ar werth (TAW).

Yn ôl y Ceidwadwyr, fe fyddai wedi bod yn well gwario'r arian ar y gwasanaeth iechyd.

Prynodd y llywodraeth y maes awyr am dros hanner can miliwn o bunnau ym mis Mawrth, ac mae'n mynnu bod y ffi i'r ymgynghorwyr gryn dipyn yn is na'r hyn sydd fel arfer yn cael ei dalu yn y sector gyhoeddus.

Addawodd y llywodraeth y byddai'n cael ei rheoli ar sail fasnachol.

Yn ystod y mis cyn y pryniant, bu'r Prif Weinidog Carwyn Jones yn feirniadol o'r maes awyr wedi i nifer y teithwyr ddisgyn o ddwy filiwn yn 2007 i ychydig dros filiwn yn 2012.

Mae'r Ceidwadwyr wedi bod yn gyson eu beirniadaeth o benderfyniad Llywodraeth Cymru i brynu'r maes awyr.

Dywed y Ceidwadwyr fod eu cais rhyddid gwybodaeth wedi dangos bod gwaith ymgynghorwyr ar y pryniant, gan gynnwys prisio, wedi costio £912,000, a bod TAW wedi golygu cyfanswm o £1.1m

Dywedodd llefarydd y Ceidwadwyr ar faterion trafnidiaeth, Byron Davies AC: "Mae'r ffigwr hwn yn dangos bod gwladoli maes awyr Caerdydd gan lywodraeth Llafur Carwyn Jones wedi costio hyd yn oed mwy i drethdalwyr nag a feddyliwyd yn wreiddiol.

"Mae teuluoedd sy'n gweithio'n galed yn talu eu trethu fel bod y llywodraeth yn gallu darparu gwasanaethau cyhoeddus dosbarth cyntaf a chreu amodau ar gyfer twf economaidd, ac ni ddylai prynu meysydd awyr fod yn rôl llywodraeth."

Wrth ymateb dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Fel gydag unrhyw bryniant o'r maint hwn mae'n rhaid i ni sicrhau bod diwydrwydd dyladwy [due diligence] yn cael ei gwblhau er mwyn sicrhau gwerth am arian a bod y cytundeb yn un cadarn.

"Roedd cyfanswm y ffioedd a oedd yn gysylltiedig â'r pryniant hwn tua 2%, sy'n is na'r hyn sy'n daladwy fel arfer mewn pryniannau sector gyhoeddus."