Gwyn Derfel: 'Penderfynol o wella delwedd y gêm'

Rhodri Tomos
Newyddion Ar-lein

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, TNS
disgrifiad o’r llunY Seintiau Newydd yn dathlu ennill y bencampwriaeth y tymor diwethaf

Bydd Uwchgynghrair Cymru Corbett Sports yn cael ei lansio'n swyddogol yn Y Rhyl ddydd Mawrth ym mhresenoldeb rheolwr Cymru, Chris Coleman, a'r prif sgoriwr yn hanes y gynghrair, Marc Lloyd Williams.

Ond mae ysgrifennydd y gynghrair, Gwyn Derfel, wedi dweud mewn cyfweliad arbennig gyda Newyddion Ar-lein fod cynlluniau ar y gweill i adeiladu ar lwyddiant cymharol y clybiau yn Ewrop a denu rhagor o deuluoedd i'r gêmau.

Bu'n gyfnod cymysg i bêl-droed yng Nghymru dros yr wythnosau diwethaf.

Roedd llwyddiant clybiau'r Uwchgynghrair yng nghystadlaethau Ewrop ym mis Gorffennaf yn sylweddol, ond yna daeth helynt clybiau'r Barri a Llanelli'n cael eu taflu allan o gynghrair Cymru cyn i'r Barri ennill achos yn yr Uchel Lys a chael eu hadfer gyda Llanelli i'r drydedd adran.

Roedd Gwyn Derfel yn cyfadde' fod y bennod yna wedi niweidio pêl-droed yng Nghymru ar bob lefel, ac wedi cael effaith ar y dorf yn y gêm rhwng Cymru a Gweriniaeth Iwerddon nos Fercher gan i gefnogwyr y Barri annog pobl i gadw draw fel protest yn erbyn y Gymdeithas Bêl-droed.

'Gwella delwedd'

"Does dim dwywaith bod pethau diweddar wedi cael effaith negyddol ar bob lefel o bêl-droed yng Nghymru," meddai.

"Ond dwi'n credu hefyd bod llwyddiant cymharol ein clybiau yn Ewrop - a bod tri chlwb wedi cael eu profiad cyntaf o Ewrop - wedi gwneud i glybiau eraill sylweddoli bod hynny o fewn eu cyrraedd.

"Mae'n strategaeth ni - Gwarchod y Gêm - hefyd yn ymgais i apelio at deuluoedd. Prin iawn y gwelwch chi chwaraewyr yn amgylchynu'r dyfarnwr yng nghynghrair Cymru oherwydd mae gennym gyfarwyddyd i ddyfarnwyr i ddangos cerdyn melyn am hynny yn syth.

ffynhonnell y llun, FAW
disgrifiad o’r llunMae mwy o ymdrechion i wella delwedd y gêm ar y cae yng Nghymru

"Ry'n ni'n benderfynol o wella delwedd y gêm a'i gwneud yn fwy apelgar at deuluoedd."

'Mabwysiadwch glwb'

Mae gan Gwyn Derfel gynlluniau i ateb problem arall i Uwchgynghrair Cymru Corbett Sports - diffyg torfeydd - yn enwedig nawr fod yna ddau dîm o Gymru yn Uwchgynghrair Lloegr.

"Mae cynllun 'Mabwysiadwch Glwb' yn tyfu eleni - ar ddyddiau pan nad oes gemau yn Lloegr, rydym yn annog cefnogwyr clybiau fel Caerdydd ac Abertawe i fabwysiadu clwb yng nghynghrair Cymru a meithrin cysylltiadau â nhw.

"Wedyn ar ddydd Sadwrn pan mae Abertawe neu Gaerdydd oddi cartref, efallai y daw'r cefnogwyr yna i weld Port Talbot, Lido Afan neu Gaerfyrddin.

"Hefyd rydym yn rhoi'r dewis i glybiau pryd i gynnal gemau. Mae gennym reol sy'n dweud na chaiff clwb deithio mwy na 100 milltir yn yr wythnos, ond o fewn hynny os yw clwb yn credu ei bod yn fanteisiol i gynnal gêm ar nos Wener, fe gewn nhw wneud hynny."

ffynhonnell y llun, AP
disgrifiad o’r llunClwb Prestatyn yn dathlu cyrraedd ail rownd ragbrofol Cynghrair Europa fis diwethaf

'Annigonol a negyddol'

Roedd yn feirniadol hefyd o'r sylw y mae'r gynghrair yn cael ar rai o'r cyfryngau yng Nghymru, ac ychwanegodd:

"Mae'n partneriaid darlledu ni (Sgorio ar S4C) yn fendigedig, ac mae rhaglenni fel Ar y Marc (ar BBC Radio Cymru) yn wych, ond mae'r sylw mewn mannau eraill yn gallu bod yn or-negyddol.

"Yn amlwg roedd bai arnom ni pan na chafodd dyfarnwr ei drefnu ar gyfer un gêm y tymor diwethaf (Caerfyrddin v. Airbus UK Brychdyn ym mis Ebrill).

"Yn y bwletinau o flaen llaw doedd dim son o gwbl am y gêm, ond o fewn deng munud iddi ddod i'r amlwg nad oedd dyfarnwr ar gael fe gefais bum galwad gan y BBC."

Mewn ymateb, dywedodd llefarydd ar ran BBC Cymru Wales: "Roedd hon yn stori newyddion a oedd yn haeddu sylw, ac y deliodd BBC Cymru Wales yn briodol â hi, fel y byddai ein cynulleidfaoedd yn ein disgwyl ni i wneud."

Aeth Mr Derfel ymlaen i ddweud:

"Mae'r sylw y mae'r gynghrair yn ei gael gan ein papur cenedlaethol honedig (y Western Mail) yn hollol annigonol hefyd er ein bod ni wedi cynnig adroddiadau gemau yn rhad ac am ddim iddyn nhw."

Ar y cae, mae Uwchgynghrair Cymru ar i fyny gyda Phrestatyn yn cyrraedd ail rownd ragbrofol Cynghrair Europa fis diwethaf.

Wrth lansio cynghrair 2013/14 ddydd Mawrth, mae'r Gymdeithas Bêl-droed yn gobeithio sicrhau bod y torfeydd yn mynd i adlewyrchu'r llwyddiant yn y tymor i ddod.