Gwaith ar ganolfan newydd yn dechrau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Brain Injury Rehabilitation Trust
Disgrifiad o’r llun,
Argraff artist o ganolfan Ymddiriedolaeth Gwella Anafiadau Ymennydd yn Llanelli

Mae'r gwaith wedi dechrau ar ganolfan newydd i gynorthwyo pobl sydd wedi cael anafiadau i'r ymennydd.

Bydd y ganolfan yn Llanelli - y gyntaf o'i bath yng Nghymru - yn cynorthwyo cleifion i adfer sgiliau a gollwyd yn dilyn strôc, anafiadau neu salwch.

Nod cynllun Ymddiriedolaeth Gwella Anafiadau Ymennydd yw sicrhau y gall pobl fyw'n agosach at adref wrth gael triniaeth.

Bydd lle i hyd at 24 o oedolion yn y ganolfan.

Yno bydd tîm o seicolegwyr niwrolegol, therapyddion lleferydd, ieithyddol a galwedigaethol a gweithwyr cynorthwyol sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig.

Fe fydd ystafelloedd y ganolfan yn rhai en-suite, a bydd hefyd fflatiau ar gael ar y safle ar gyfer y cleifion sy'n agosáu at fod yn medru byw'n annibynnol.

Y disgwyl yw y bydd y ganolfan yn creu hyd at 50 o swyddi a fydd yn cynnwys staff clinigol a rheoli a staff cefnogol fel staff cegin a glanhau, a'r gobaith yw y bydd y ganolfan yn agor yn y gwanwyn y flwyddyn nesaf.

Dywedodd Susan Munroe, cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Gwella Anafiadau Ymennydd, eu bod eisoes yn recriwtio ar gyfer uwch swyddi'r ganolfan.

"Ein gobaith yw y bydd y ganolfan newydd yma'n gwneud gwahaniaeth go iawn i bobl yng Nghymru sydd wedi diodde' niwed i'w hymennydd," meddai.

Dywedodd y Gweinidog Busnes Edwina Hart y byddai'r ganolfan "nid yn unig yn darparu adnodd gwerthfawr ac arbenigol i gynorthwyo a chefnogi pobl gydag anafiadau i'w hymennydd, ond hefyd yn creu nifer sylweddol o swyddi."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol