Apêl: Dyn wedi'i anafu'n ddifrifol

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu'r de yn apelio am wybodaeth yn dilyn digwydd ym Mhenarth yn oriau man fore Sadwrn.

Cafwyd hyd i ddyn lleol 69 oed yn gorwedd yn y ffordd yn Grove Terrace gydag anafiadau difrifol am 1:30am.

Mae plismyn yn amau iddo gael ei daro gan gerbyd oedd ddim wedi stopio ar y pryd, ac sydd heb adrodd y digwyddiad i'r heddlu ers hynny.

Ond maen nhw hefyd yn ystyried y posibilrwydd ei fod wedi diodde' ymosodiad.

Mae'r dyn yn cael triniaeth yn Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd, ac mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un allai fod wedi gweld beth ddigwyddodd i gysylltu â nhw.

Yn benodol maen nhw'n annog gyrrwr unrhyw gerbyd oedd yn rhan o ddigwyddiad yn Grove Terrace i ddod ymlaen yn syth, a dywedodd y Ditectif Arolygydd Paul Mason:

"Allwn ni ddim bod yn siŵr beth ddigwyddodd, ond mae'r arwyddion cynnar yn awgrymu ei fod wedi cael ei daro gan gerbyd.

"Os mai dyna ddigwyddodd, rhaid i'r gyrrwr neu deithwyr eraill yn y car wneud y peth iawn a dod ymlaen i egluro beth ddigwyddodd."

Roedd y dyn a anafwyd yn dychwelyd adre' o Glwb Ceidwadwyr Penarth lle'r oedd wedi treulio'r noson.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu gyda'r heddlu drwy ffonio 101 neu ffonio Taclo'r Tacle ar 0800 555111.