Milwr yn disgyn 60 troedfedd

  • Cyhoeddwyd

Mae milwr wedi ei anafu ar ôl disgyn yn Eryri wrth gymryd rhan mewn ymarferiad milwrol.

Roedd y dyn ar y Glyder Fach ac yn ceisio helpu tri o filwyr eraill oedd wedi mynd yn sownd ar glogwyn pan ddisgynnodd 60 troedfedd.

Ef oedd yn arwain yr ymarferiad.

Cafodd hofrennydd Canolfan Awyrlu'r Fali ei anfon ac aed âr dyn i Ysbyty Gwynedd ym Mangor gydag anafiadau i'w asennau.