Ymchwiliad: camdrin honedig yn 2004 yn Ysbyty Glannau Dyfrdwy

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Yr heddlu, y bwrdd iechyd a'r Arolygiaeth Gofal Iechyd sy'n ymchwilio

Mae ymchwiliad i safon gofal nyrsio mewn ysbyty yn sgil cam-drin honedig yn 2004, medd cyngor iechyd cymunedol.

Yr heddlu, y bwrdd iechyd a'r Arolygiaeth Gofal Iechyd sy'n ymchwilio i'r safon yn Ysbyty Cymunedol Glannau Dyfrdwy yn Sir y Fflint.

Does neb wedi ei wahardd o'r gwaith ond, yn ôl Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, mae nifer fechan o weithwyr wedi eu hatal rhag gofalu am gleifion.

Dywedodd Geoff Ryall-Harvey, Prif Swyddog Cyngor Iechyd Cymunedol Gogledd Cymru, fod crwner wedi beirniadu triniaeth claf oedrannus yn yr ysbyty.

"Mae cyfarwyddwr nyrsio newydd y bwrdd iechyd wedi bod yn gyfrifol iawn ac wedi cyfeirio'r mater i'r heddlu," meddai.

Adroddiadau beirniadol

Dywedodd llefarydd ar ran y bwrdd iechyd: "Oherwydd natur yr honiadau mae'n bwysig eu hymchwilio'n gywir."

Daw'r newyddion yn dilyn adroddiadau beirniadol diweddar ynghylch y bwrdd iechyd lleol.

Ddydd Mawrth fe ymddiheurodd Betsi Cadwaladr yn dilyn adroddiad a oedd yn gweld bai ar y bwrdd am y ffordd y gwnaethon nhw ymateb i'r afiechyd C. difficile yn Ysbyty Glan Clwyd rhwng Ionawr a Mai'r flwyddyn hon.

Wythnos diwethaf fe gyhoeddodd Ombwdsman Cymru ei fod am gyfeirio ei bryderon ynghylch y bwrdd at Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru.

Mynediad

Ym mis Gorffennaf fe wnaeth adroddiad ddarganfod "methiannau rheoli sylweddol" o fewn y bwrdd iechyd a bod hynny o ganlyniad yn rhoi iechyd cleifion mewn perygl. Yn dilyn hyn fe ddywedodd y prif weithredwr a chadeirydd y bwrdd y bydden nhw'n ymddiswyddo unwaith byddai eraill wedi eu darganfod i wneud eu gwaith.

Mae'r ymchwiliad i Ysbyty Cymunedol Glannau Dyfrdwy yn golygu bod mynediad i un o'r ddwy ward yn yr ysbyty ddim yn bosib.

Mewn datganiad dywedodd llefarydd: "Mae mesurau ychwanegol wedi eu rhoi yn eu lle i gefnogi staff a'r gwasanaethau yn yr ysbyty ac i wneud yn siŵr bod y ddarpariaeth sydd yn cael ei rhoi i gleifion yn parhau yn uchel."