Heddlu arfog yn arestio dyn

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi arestio dyn 50 oed ym Mhort Talbot ac wedi cipio gwn awyr.

Fe gafodd swyddogion eu galw i dy ym Mryn Henllan, Blaenrhondda, am 11:29am fore Iau.

Erbyn iddyn nhw gyrraedd yno roedd y dyn wedi gadael yr eiddo a bu heddlu arfog yn chwilio amdano.

Cadarnhaodd Heddlu'r De eu bod wedi arestio'r dyn yr oedden nhw'n chwilio amdano yn oriau man fore Gwener, a'u bod hefyd wedi cipio gwn awyr a ganfuwyd fel rhan o'r ymchwiliad.

Diolchodd yr heddlu i'r cyhoedd am eu cydweithrediad.