Newid enw: Tan ddim yn diystyru

  • Cyhoeddwyd
Vincent TanFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae Vincent Tan yn gobeithio y bydd y chwaraewyr newydd yn arwain at lwyddiant i'r clwb

Mae perchennog clwb pêl-droed Caerdydd wedi dweud na fydd yn diystyru'r posibilrwydd o newid enw'r clwb yn y dyfodol.

Ond ychwanegodd Vincent Tan nad oedd ganddo unrhyw fwriad i wneud hynny ar hyn o bryd. Yn ddiweddar roedd wedi gwadu bod yna gynlluniau i newid yr enw i Dreigiau Caerdydd ond fe gododd y pwnc eto mewn cynhadledd i'r wasg yn dilyn penderfyniad Hull City FC i newid ei henw i Hull City Tigers.

"Dw i wedi darllen ychydig am Hull City yn newid enw. Maen nhw yn ôl yn yr uwch gynghrair a dw i'n edmygu Assem Allam am yr hyn mae o wedi gwneud. Un peth nes i ddarllen o'n i yn hoffi oedd bod o yn dweud bod yna gymaint o dimoedd gydag enwau dinasoedd.

"Mae Hull City, Leicester City, Cardiff City, Bristol City - mae bob man yn cael ei alw yn City. Pwy sydd ddim yn gwybod bod Caerdydd yn ddinas? Pwy sydd ddim yn gwybod fod Hull yn ddinas?

Ychwanegodd: "Dw i'n credu bod ei strategaeth yn un da ond dw i ddim yn dweud ein bod ni am wneud newidiadau tebyg. Dw i ddim eisiau e-byst cas fory ond dw i wastad yn dweud gallwch chi byth ddweud na yn bendant. Ond dydyn ni yn bendant ddim yn newid dim ar hyn o bryd."

Gwario arian

Mae'r clwb yn paratoi i chwarae yn yr uwch gynghrair ar Awst 17 ac mae'r perchennog wedi cefnogi penderfyniad y rheolwr i wario arian ar chwaraewyr newydd.

Dywed ei fod yn gobeithio y bydd yr arian yn arwain at lwyddiant a phwyntiau yn y gynghrair:

"O'n i yn meddwl bod £25m yn swm da i wario ar chwaraewyr. Fe wariodd Reading llai na £10m tymor diwethaf felly roeddwn i yn meddwl bod £25m tua'r swm iawn.

"Mae'r rheolwr yn dweud os gallai y dylen ni wario falle £35m. Mae'n edrych fel ein bod ni yn agos at wneud, efallai ychydig bach mwy. Ond dw i yn gweld y pres fel buddsoddiad ac yn gobeithio y bydd prynu'r chwaraewyr yn mynd o'n plaid ni."