Y gamp o symbylu'r ymennydd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Prifysgol Bangor
disgrifiad o’r llunDywed Dr Nick Davies (chwith) nad ydyn nhw yn gwybod yr effeithiau hir dymor

Mae ymchwil gan un o Brifysgolion Cymru yn awgrymu bod modd symbylu'r ymennydd i gael yr un effaith ar bobl yn y byd chwaraeon a chyffuriau gwella perfformiad.

Mae Dr Nick Davies yn yr Ysgol Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor wedi bod yn gwneud gwaith ymchwil yn y maes gan ddefnyddio electrodau i symbylu darnau penodol o'r ymennydd.

Mae'r rhannau o'r ymennydd wedyn yn derbyn cerrynt trwy'r gylchred ac mae'r canlyniadau cychwynnol yn dangos bod yr unigolyn yn medru ymateb yn gynt a chanolbwyntio yn well yn y gamp maent yn gwneud.

'Niwrodopio' yw'r term y mae'n defnyddio i ddisgrifio'r dull yma:

'Ymateb yn gynt'

"Defnyddir y dull hwn yn helaeth ym maes gwyddoniaeth a meddygaeth, er enghraifft i helpu pobl sy'n gwella ar ôl cael strôc, ond meddyliais efallai y gellir defnyddio'r union ddull hwn i wella perfformiad mewn chwaraeon," medd Dr Davies.

"Er enghraifft, er mwyn i chwaraewyr tennis allu serfio'n gryf mae'n rhaid iddynt ymarfer am amser hir. Os byddent yn ymarfer eu sgiliau echddygol gan wisgo electrodau, gallent ddysgu'n gyflymach ac yn well.

"Ar y llaw arall, gall gwella canfyddiad gweledol eu helpu i ymateb a dychwelyd serf. Felly gall symbylu'r ymennydd wella gwahanol fathau o sgiliau chwaraeon.

Ychwanegodd: "Gall symbylu'r ymennydd wella perfformiad mewn chwaraeon mewn dwy ffordd. Un ffordd yw yn ystod hyfforddiant, gall eich helpu i ganolbwyntio a'ch helpu i ddysgu gweithredoedd echddygol.

"Mae'r ffordd arall mewn perthynas â pherfformiad, fel y gallwch ganolbwyntio'n well ac ymateb yn gynt."

Dyddiau cynnar

Mae'r gwyddonydd yn rhybuddio bod yr ymchwil yn ei ddyddiau cynnar ac nad ydynt yn gwybod beth fyddai effaith hir dymor gwneud hyn ar berson. Am y rheswm hynny mae'n dweud y gallai'r dechneg yma fod yn beryglus.

O fewn y byd chwaraeon mae sawl achlysur wedi bod pan mae enwau mawr eu camp wedi methu profion cyffuriau gan gynnwys yn ddiweddar y beiciwr Lance Armstrong a ennillodd Tour de France.

Yn gyson mae cyffuriau newydd yn dod ar y farchnad er mwyn gwella perfformiad. Ond yn ôl y Dr Nick Davies does dim llawer o waith wedi ei wneud i weld a yw pobl yn y byd chwaraeon yn defnyddio dulliau gwahanol i symbylu'r ymennydd.

Mewn papur a gafodd ei gyhoeddi yn rhifyn mis Awst o Sports Medicine mae'r doctor yn awgrymu bod 'niwrodopio' yn cael effaith gwahanol mewn mathau gwahanol o chwaraeon.

Dywed ef fod angen trafodaeth ym mhob camp er mwyn ystyried a fyddai gwneud hyn er mwyn cystadlu yn gyfystyr a thwyllo neu a ydy o yn dechneg i'w ddefnyddio i wella hyfforddiant a datblygiad.