'Tair modfedd o law' yn bosib'

Cyhoeddwyd

Fe allai hyd at 80mm neu dair modfedd o law syrthio yn y gogledd-orllewin, meddai'r Swyddfa Dywydd.

Mae'n bosib y bydd glaw trwm yn Eryri, rhannau o Wynedd a Chonwy ac y bydd nentydd yn gorlifo.

Dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru: "Dylai gyrwyr gymryd gofal gan y gallai amodau fod yn anodd."

Dylai rhai ar eu gwyliau mewn pebyll a charafanau wrando ar gyngor perchnogion safleoedd.

Mae'r rhybudd melyn o 3pm tan 11.59pm a bydd unrhyw wybodaeth am lifogydd ar y wefan hon.