Llai o ddedfryd i fachgen 15 oed

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae cyfnod y bachgen 15 oed wedi ei leihau o bedair blynedd i dair

Mae bachgen 15 oed wedi cael tair blynedd nid pedair mewn canolfan troseddwyr ifanc ar ôl ymosod ar athrawes yn rhywiol.

Penderfynodd y barnwr, Mr Cofiadur Greg Bull QC i leihau cyfnod y bachgen ifanc yn Llys y Goron Yr Wyddgrug.

Roedd yr achos gwreiddiol wedi clywed bod ei chydweithwyr hi wedi ceisio torri drws ystafell i lawr a'i fod yntau'n chwerthin wrth ymosod arni.

Dywedodd yr erlynydd Karl Scholz nad oedd unrhyw broblem hyd at Chwefror 25 pan "gofleidiodd" hi pan oedd y ddau ar eu pennau eu hunain.

Dywedodd Steven Edwards ar ran yr amddiffyn fod plentyndod y bachgen wedi bod yn anodd ac iddo gael ei gam-drin.

Bydd enw'r bachgen yn cael ei roi ar gofrestr troseddwyr rhyw am weddill ei oes.