Cam-drin: Arestio pumed dyn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, John Allen yn cyrraedd Llys Ynadon Yr Wyddgrug ddechrau mis Awst

Mae pumed dyn wedi cael ei arestio ar amheuaeth o gam-drin rhywiol mewn cartrefi plant yng ngogledd Cymru.

Mae'r dyn 62 oed o Wrecsam yn cael ei holi ar amheuaeth o gyflawn troseddau rhyw difrifol ac ymosodiadau rhywiol ar ddau fachgen 14 a 15 oed yn y 1980au.

Arestiwyd y dyn fel rhan o Ymgyrch Pallial sy'n edrych i mewn i honiadau diweddar o gam-drin flynyddoedd yn ôl yn y system gofal plant.

Hyd yma mae un dyn wedi cael ei gyhuddo o droseddau fel rhan o'r ymchwiliad.

Cafodd John Allen, 72 oed o Ipswich yn Suffolk, ei gyhuddo o 32 o droseddau'n ymwneud â 14 o fechgyn ac un ferch oedd rhwng saith a phymtheg oed.

Straeon perthnasol